Департамент фінансів
Житомирської облдержадміністрації

Майдан ім. С.П. Корольова,1, 10014, тел. (0412) 42-22-92
E-mail: post@depfin.zht.gov.ua, код ЄДРПОУ 02313476
Дата

Новини
19 липня 2024 року

ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-ЧЕРВНІ 2024 РОКУ

Упродовж січня - червня 2024 року видатки бюджетів територіальних громад Житомирської області склали 7 464,4 млн гривень. Із цієї суми видатки загального фонду становили 6 586,6 млн грн, спеціального – 878,8 млн гривень.

Департаментом фінансів проведено аналіз окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад області за видатками та проведених територіальними громадами області видатків за основними галузями у січні - червні 2024 року.

 1. Видатки загального фонду у розрахунку на одного мешканця.
 2. Видатки на утримання апарату управління у розрахунку на одного мешканця громади.
 3. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду (без урахування трансфертів).
 4. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету громади.
 5. Видатки на освіту у розрахунку на одного мешканця.
 6. Видатки на здобувача загальної середньої освіти.
 7. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення у розрахунку на одного мешканця.
 8. Видатки на культуру у розрахунку на одного мешканця.
 9. Видатки на фізичну культуру і спорт у розрахунку на одного мешканця.
 10. Видатки на житлово-комунальне господарство на одного мешканця.

Перегляд аналітичних даних

08 липня 2024 року

ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
(сукупні показники загального та спеціального фонду бюджетів з урахуванням міжбюджетних трансфертів)

У січні-червні 2024 року видатки місцевих бюджетів області склали 8 891,7 млн грн, що становить 42,3% від затвердженого на 2024 рік плану з урахуванням змін. Із цієї суми видатки загального фонду – 7 462,4 млн грн, спеціального 1–429,3 млн гривень.

На оплату праці з нарахуваннями було спрямовано 5 089,9 млн грн або 57,2% від загальної суми видатків. Загальний обсяг усіх поточних видатків (у т. ч., на оплату праці, комунальні послуги та енергоносії, продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали, придбання матеріалів та інвентаря тощо) становив 8 017,7 млн грн (90,2%). Обсяг капітальних видатків становить 873,2 млн грн (9,8%).

У порівнянні з січнем-червнем 2023 року обсяг видатків місцевих бюджетів на оплату праці з нарахуваннями збільшився на 10,0% або на 463,9 млн грн. 

У розрізі функціональної класифікації видатків найбільший обсяг коштів було спрямовано на фінансування освіти – 5 057,1 млн грн, що становить 56,9% від загальної суми видатків, проведених з місцевих бюджетів і є на 6,2% (+294,1 млн грн) більше, ніж витрачено за аналогічний період 2023 року.

На охорону здоров’я було витрачено 314,3 млн грн, що становить 3,5% від обсягу видатків місцевих бюджетів. Порівняно з 2023 роком видатки на охорону здоров’я з місцевих бюджетів зменшились на 41,0 млн гривень. Видатки на духовний та фізичний розвиток становлять 344,5 млн грн, що у структурі видатків складає 3,9% і є на 12,2 млн грн або на 3,4% менше видатків, проведених у 2023 році.

Із загальної суми видатки територіальних громад склали 7 473,4 млн грн (або 84,0% від загального обсягу видатків місцевих бюджетів), видатки обласного бюджету склали 1 411,7 млн грн (15,9% від усіх видатків місцевих бюджетів) та районних бюджетів – 6,6 млн грн (0,1% усіх видатків місцевих бюджетів).

05 липня 2024 року

ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-ЧЕРВНІ 2024 РОКУ

Упродовж січня-червня 2024 року до загального фонду бюджетів територіальних громад Житомирської області без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 4588,0 млн гривень доходів.

Департаментом фінансів проведено аналіз окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад області у січні-червні 2024 року за доходами.

1. Надходження доходів загального фонду (без урахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців) у розрахунку на одного мешканця.

2. Темпи росту доходів загального фонду (без урахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців).

3. Частка місцевих податків і зборів у структурі доходної частини загального фонду бюджетів територіальних громад.

Перегляд аналітичних даних

04 липня 2024 року

Бюджетна декларація на 2025-2027 роки

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 р. № 751, якою схвалено Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки.

Кабінетом Міністрів України в Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначено окремі показники міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів на 2025 рік. Зокрема, в 2025 році базову дотацію будуть отримувати обласний бюджет та 49 бюджетів територіальних громад Житомирської області. Загальний обсяг планованої базової дотації для області збільшено на 40,8 відсотків та визначено в сумі 753,3 млн гривень.

Разом з тим реверсну дотацію будуть перераховувати 12 бюджетів територіальних громад області в сумі 443,9 млн гривень.

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на наступний рік загалом зменшений на 3,6 відсотка.

У 2025 році планують відновити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 15332,7 млн гривень, з них для Житомирської області – 810,9 млн гривень.

Щодо основних соціальних стандартів та гарантій, у 2025 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме для:

 • дітей віком до шести років - 2563 гривні;
 • дітей віком від шести до 18 років – 3196 гривень;
 • працездатних осіб – 3028 гривень
 • осіб, які втратили працездатність – 2361 гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати у 2025 році становитиме 8000 гривень.

Оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року.

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2025 році очікується на рівні 109,5%.

02 липня 2024 року

Про реалізацію експерементального проекту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України

Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експерементального проекту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України» від 23 травня 2023 року № 524 створено резерв працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України (далі – Резерв відновлення).

Координаторами експериментального проекту є Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС) та Вища школа публічного управління (далі – Вища школа).

Метою створення Резерву відновлення є забезпечення персоналом районних, обласних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів, інших державних органів, які утворені або відновили роботу на деокупованих територіях України.

Більш докладна інформація про Резерв відновлення розміщена за цим посиланням

Зарахування особи до Резерву відновлення здійснюється на підставі Анкети, що заповнюється в електронній формі. Реєстраційна форма та Анкета розміщені за цим посиланням

01 липня 2024 року

Упродовж І півріччя 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів області без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 5 306,7 млн гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року фактичні надходження зменшились на 27,1 відсотка. У співставних умовах (без врахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році) зростання склало 16,3 відсотка.

У співставних умовах приріст доходів загального фонду забезпечено по бюджетах 62-х територіальних громад з 66-ти.

Загальний фонд бюджету області формують 25 джерел надходжень.

Основними джерелами доходів загального фонду місцевих бюджетів у цей період були:

 • 3 153,9 млн грн - податок на доходи фізичних осіб;
 • 835,4 млн грн – єдиний податок;
 • 435,8 млн грн – плата за землю
 • 414,6 млн грн – акцизний податок;
 • 70,2 млн грн – плата за надані адміністративні послуги;
 • 66,2 млн грн – податок на прибуток.

Окрім цього, до загального та спеціального фондів бюджету області з державного бюджету надійшло 2 860,6 млн грн міжбюджетних трансфертів.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування мали можливість забезпечувати стабільне функціонування бюджетних установ та фінансування місцевих програм.

11 червня 2024 року

НАДХОДЖЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У СІЧНІ-ТРАВНІ 2024 РОКУ

За інформацією ГУ ДПС у Житомирській області найбільшу питому вагу надходжень до Державного бюджету у січні-травні 2024 року забезпечили платники таких видів діяльності:

- державне управління й оборона, освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 58,9 відсотка;

- переробна промисловість – 11,4 відсотка;

- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 8,3 відсотка;

- сільське господарство, мисливство та лісове господарство – 5,8 відсотка;

- будівництво – 2,1 відсотка;

- добувна промисловість – 2,0 відсотки.

07 червня 2024 року

ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-ТРАВНІ 2024 РОКУ

Упродовж січня-травня 2024 року до загального фонду бюджетів територіальних громад Житомирської області без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 3 819,8 млн гривень доходів.

Департаментом фінансів проведено аналіз окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад області у січні-травні 2024 року за доходами.

1. Надходження доходів загального фонду (без урахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців) у розрахунку на одного мешканця.

2. Темпи росту доходів загального фонду (без урахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців).

3. Частка місцевих податків і зборів у структурі доходної частини загального фонду бюджетів територіальних громад.

Перегляд аналітичних даних

05 червня 2024 року

ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

У січні-травні 2024 року видатки місцевих бюджетів області склали 6 830,4 млн грн, що становить 33,0% від затвердженого на 2024 рік плану з урахуванням змін. Із цієї суми видатки загального фонду – 5 614,2 млн грн, спеціального – 1 216,2 млн гривень.

Найбільший обсяг коштів було спрямовано на фінансування освіти – 3 730,2 млн грн, що становить 54,6% від загальної суми видатків, проведених з місцевих бюджетів і є на 8,5% (+291,6 млн грн) більше ніж у аналогічному періоді 2023 року.

03 червня 2024 року

Упродовж січня-травня 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів області без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 4 404,8 млн гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року фактичні надходження зменшились на 26,3 відсотка. У співставних умовах (без врахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році) зростання склало 18,6 відсотка.

У співставних умовах приріст доходів загального фонду забезпечено по бюджетах 62-х територіальних громад з 66-ти.

Загальний фонд бюджету області формують 25 джерел надходжень.

Основними джерелами доходів загального фонду місцевих бюджетів у цей період були:

 • 2 535,6 млн грн - податок на доходи фізичних осіб;
 • 769,8 млн грн – єдиний податок;
 • 362,7 млн грн – плата за землю
 • 338,9 млн грн – акцизний податок;
 • 64,9 млн грн – податок на прибуток.
 • 59,0 млн грн – плата за надані адміністративні послуги;

Окрім цього, до загального фонду бюджету області з державного бюджету надійшло 1 499,7 млн грн міжбюджетних трансфертів.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування мали можливість забезпечувати стабільне функціонування бюджетних установ та фінансування місцевих програм.

17 травня 2024 року

Надходження місцевих податків і зборів до бюджетів територіальних громад
Житомирської області у січні-квітні 2024 року

Згідно Податкового кодексу України до місцевих зборів належать збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. А до місцевих податків відносять єдиний податок та податок на майно (поділяється на податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плату за землю).

Упродовж січня-квітня 2024 року до бюджету області надійшло 992,9 млн грн місцевих податків і зборів, що на 67,9 млн грн або на 7,3% більше затверджених планових показників на цей період. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження зросли на 167,1 млн грн або на 20,2%. У структурі надходжень доходів загального фонду територіальних громад області місцеві податки і збори в середньому складають 39,7%. При цьому, цей показник вар’юється від 10,6% в Ушомирській та 15,4% в Чижівській громадах до 72,5% у Червоненській громаді.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Надходження податку склали 87,3 млн грн, що на 6,2 млн грн або на 7,6% більше у порівнянні з січнем-квітнем 2023 року. У структурі податку 73,5% займає податок, сплачений юридичними особами за об’єкти нежитлової нерухомості, 18,4% надійшло від фізичних осіб-власників нежитлової нерухомості. Це може бути свідченням того, що не вся житлова нерухомість, що підлягає оподаткуванню, оплачується.

Транспортний податок

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об'єктами оподаткування.

Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року (у 2024 році – 2 662 500 грн).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

Упродовж січня-квітня 2024 року до бюджету області надійшло 1,3 млн грн транспортного податку, що на 0,7 млн грн або у двічі більше затверджених планових показників на цей період. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року  надходження зросли на 0,6 млн грн або на 77,4%. Майже 60% становлять надходження від юридичних осіб, близько 40% - від фізичних.

Плата за землю
Земельний податок

Об'єктами оподаткування є:

 • земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 • земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Платниками податку є:

 • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

 • землекористувачі.

Базою оподаткування є:

 • нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку;

 • площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

  Орендна плата за землю

  Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

  Платником орендної плати є орендар земельної ділянки

  Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

  Упродовж січня-квітня 2024 року до бюджету області надійшло 289,5 млн грн плати за землю, що становить 100,2% до затвердженого плану або бюджетами додатково отримано 0,5 млн гривень. У структурі місцевих податків і зборів плата за землю займає майже 30%.

  Надходження плати за землю є на 8,5 млн грн або на 3,0% більшими, ніж у відповідному періоді 2023 року.

  Зафіксовано зростання надходжень до бюджетів 42-х громад. Найбільший приріст досягнуто у  Гладковицькій (у 1,9 раза або +1,1 млн грн), Брониківській (у 1,6 раза або +0,8 млн грн) та Городоцькій (у 1,6 раза або        +0,1 млн грн)  громадах.

  При цьому, по бюджетах 24-х громад відбулося зменшення надходжень. Найбільших втрат (порівняно з надходженнями у січні-квітні 2023 року) зазнали бюджети Чижівської (-31,6% або -0,7 млн грн) Швайківської         (-21,0% або -0,4 млн грн) та Райгородоцької (-19,4% або  -0,3 млн грн) громад.

  Зменшення надходжень зафіксовані по земельному податку з фізичних осіб.

  При цьому, надходження плати за землю у квітні на відміну від тенденцій березня 2024 року в цілому зросли на 4,3 млн грн або на 6,1%. Разом з тим, зменшення надходжень відбулися по бюджетах 21-ї громади.

  Єдиний податок

  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

  У січні-квітні 2024 року до бюджету області надійшло єдиного податку в обсязі 613,8 млн грн, що становить 106,6% до затвердженого плану або на     38,0 млн грн більше. Порівняно з відповідним періодом 2023 року надходження єдиного податку зросли на 151,6 млн грн або на 32,8 відсотка. При цьому, зафіксовано зростання надходжень єдиного податку лише з фізичних осіб.

  У структурі місцевих податків і зборів єдиний податок займає майже 62%.

  За підсумками січня-квітня надходження податку зменшились по бюджетах 21-ї громади. Найбільші відносні втрати зазнали бюджети наступних громад: Тетерівська(-58,3% або -5,4 млн грн), Вчорайшенська (-41,9% або -2,8 млн грн) та Червоненська (-28,5% або -1,1 млн грн).

  У квітні 2024 року відбулося збільшення єдиного податку на 33,7 млн грн або на 23,2%.

  Збір за місця для паркування транспортних засобів

  Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

  Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях.

  Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

  Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного року ( у 2024 році – 5,33 грн).  

  Упродовж січня-квітня 2024 року до бюджету області надійшло 147,1 тис. грн збору, що на 15,8 тис.грн або на 12% більше у порівнянні з відповідним періодом 2023 року. Майже 90% становлять надходження від фізичних осіб.

  Збір за місця для паркування транспортних засобів надходить до бюджетів лише Барашівської та Звягельської територіальних громад.

  Туристичний збір

  Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

  Ставка збору для внутрішнього туризму визначається до 0,5 % від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, а для в’їзного туризму – до 5 %.

  Базою справляння є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

  Упродовж січня-квітня 2024 року до бюджету області надійшло 833,9 тис. грн збору, що на 84,8 тис.грн або на 11,3% більше у порівнянні з відповідним періодом 2023 року. Майже 70% становлять надходження від фізичних осіб.

  Туристичний збір надходить до  бюджетів 24-х територіальних громад. Майже дві третини загальних надходжень збору або 538 тис.грн припадає на бюджет Житомирської міської громади.

  Наразі на розгляді у Верховній Раді України перебуває проєкт Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податку на майно”

14 травня 2024 року

ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-КВІТНІ 2024 РОКУ

Упродовж січня - квітня 2024 року видатки бюджетів територіальних громад Житомирської області склали 4 341,8 млн гривень. Із цієї суми видатки загального фонду становили 3 812,6 млн грн, спеціального – 529,2 млн гривень.

Департаментом фінансів проведено аналіз окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад області за видатками та проведених територіальними громадами області видатків за основними галузями у січні - квітні 2024 року.

 1. Видатки загального фонду у розрахунку на одного мешканця.
 2. Видатки на утримання апарату управління у розрахунку на одного мешканця громади.
 3. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду (без урахування трансфертів).
 4. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету громади.
 5. Видатки на освіту у розрахунку на одного мешканця.
 6. Видатки на здобувача загальної середньої освіти.
 7. Видатки на культуру у розрахунку на одного мешканця.
 8. Видатки на фізичну культуру і спорт у розрахунку на одного мешканця.
 9. Видатки на житлово-комунальне господарство на одного мешканця.

Рейтингування проведено за наступними принципами:

 • видатки загального фонду з розрахунку на 1 мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної громади). Показник указує на фінансовий потенціал громади та її здатність забезпечувати достатній рівень фінансування видатків на утримання установ та закладів бюджетної сфери, реалізацію програм і заходів на території громади;

 • видатки на утримання апарату управління з розрахунку на 1 мешканця (співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду до кількості мешканців відповідної громади). Зазначений показник указує на обсяг видатків, які витрачають платники податків на утримання управлінського апарату громади або якою є «вартість» одного працівника управлінського апарату громади для кожного жителя громади;

 • частка управлінських видатків (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках). Обсяги будь-яких видатків бюджету залежать від його фінансової спроможності, тобто суми коштів, які в ньому акумулюються. При більшій фінансовій спроможності бюджету частка видатків на утримання апарату управління буде меншою, оскільки такі витрати мають відносно усталену величину й незначну волатильність. Тобто у бюджетах із більшим ресурсом відсоток витрат на апарат управління є меншим. З огляду на це такі громади мають можливість спрямувати більше коштів на інші напрямки;

 • частка бюджетних видатків на оплату праці (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету громади до інших бюджетів). Спрямування суттєвої частки видатків бюджету на заробітну плату працівникам бюджетної сфери вказує на обмежені можливості для проведення витрат за іншими напрямками. Відповідно, зменшуються можливості для спрямування бюджетних інвестицій на соціально-економічний розвиток території;

 • видатки на культуру та фізичну культуру і спорт з розрахунку 1 мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду на культуру та фізичну культуру і спорт до кількості мешканців відповідної громади). Показник указує на фінансовий потенціал громади та її здатність забезпечувати достатній рівень фінансування видатків на утримання установ та закладів сфери культури та фізичної культури і спорту, реалізацію програм і заходів на території громади. Наявність вказаних видаткових статей засвідчує про комплексний соціальний розвиток громади, можливість та необхідність надання жителям послуг, які охоплюють широкі верстви населення (крім освіти, медицини, соціального захисту).

Показники видатків на освіту, культуру та ЖКГ обраховані за аналогічним механізмом.

Перегляд аналітичних даних

10 травня 2024 року

ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
(сукупні показники загального та спеціального фонду бюджетів з урахуванням міжбюджетних трансфертів)

У січні-квітні 2024 року видатки місцевих бюджетів області склали 5 345,2 млн грн, що становить 26,3% від затвердженого на 2024 рік плану з урахуванням змін. Із цієї суми видатки загального фонду – 4 358,7 млн грн, спеціального – 986,5 млн гривень.

На оплату праці з нарахуваннями було спрямовано 2 869,3 млн грн або 53,7% від загальної суми видатків. Загальний обсяг усіх поточних видатків (у т. ч., на оплату праці, комунальні послуги та енергоносії, продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали, придбання матеріалів та інвентаря тощо) становив 4 754,7 млн грн (89,0%). Обсяг капітальних видатків становить 590,5 млн грн (11,0%).

У порівнянні з січнем-квітнем 2023 року обсяг видатків місцевих бюджетів на оплату праці з нарахуваннями збільшився на 10,4% або на 270,6 млн гривень. 

У розрізі функціональної класифікації видатків найбільший обсяг коштів було спрямовано на фінансування освіти – 2 904,5 млн грн, що становить 54,4% від загальної суми видатків, проведених з місцевих бюджетів і є на 11,2% (+292,8 млн грн) більше, ніж витрачено за аналогічний період 2023 року.

На охорону здоров’я було витрачено 220,8 млн грн, що становить 4,1% від обсягу видатків місцевих бюджетів. Порівняно з 2023 роком видатки на охорону здоров’я з місцевих бюджетів збільшилися на 5,5 млн гривень. Видатки на духовний та фізичний розвиток становлять 219,5 млн грн, що у структурі видатків складає 4,1% і є на 6,0 млн грн або на 2,7% менше видатків, проведених у 2023 році.

Із загальної суми видатки територіальних громад склали 4 341,8 млн грн (або 81,2% від загального обсягу видатків місцевих бюджетів), видатки обласного бюджету склали 999,2 млн грн (18,7% від усіх видатків місцевих бюджетів) та районних бюджетів – 4,2 млн грн (0,1% усіх видатків місцевих бюджетів).

07 травня 2024 року

ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-КВІТНІ 2024 РОКУ

Упродовж січня-квітня 2024 року до загального фонду бюджетів територіальних громад Житомирської області без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 2 990,0 млн гривень доходів.

Департаментом фінансів проведено аналіз окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад області у січні-квітні 2024 року за доходами.

1. Надходження доходів загального фонду (без урахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців) у розрахунку на одного мешканця.

2. Темпи росту доходів загального фонду (без урахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців).

3. Частка місцевих податків і зборів у структурі доходної частини загального фонду бюджетів територіальних громад.

Перегляд аналітичних даних

03 травня 2024 року

Не зважаючи на виклики сьогодення, держава продовжує виконувати зобов’язання щодо перерахування місцевим бюджетам міжбюджетних трансфертів. Так, у січні-квітні 2024 року місцеві бюджети області отримали згідно встановленого графіку з державного бюджету 1 499,7 млн грн міжбюджетних трансфертів.

Зокрема, до місцевих бюджетів надійшли:

 • базова дотація в сумі 178,4 млн грн (100% до розпису асигнувань);
 • додаткові дотації в сумі 91,6 млн грн (100% до розпису асигнувань);
 • освітня субвенція – 1 202,5 млн грн (100% до розпису асигнувань);

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

01 травня 2024 року

Упродовж січня-квітня 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів області без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 3 435,6 млн гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року фактичні надходження зменшились на 26,5 відсотка. У співставних умовах (без врахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році) зростання склало 17,4 відсотка.

У співставних умовах приріст доходів загального фонду забезпечено по бюджетах 61-ї територіальної громади з 66-ти.

Загальний фонд бюджету області формують 25 джерел надходжень.

Основними джерелами доходів загального фонду місцевих бюджетів у цей період були:

 • 1 968,1 млн грн - податок на доходи фізичних осіб;
 • 613,8 млн грн – єдиний податок;
 • 289,4 млн грн – плата за землю
 • 260,7 млн грн – акцизний податок;
 • 44,2 млн грн – плата за надані адміністративні послуги;
 • 44,8 млн грн – податок на прибуток.

Окрім цього, до загального фонду бюджету області з державного бюджету надійшло 1 499,7 млн грн міжбюджетних трансфертів.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування мають можливість забезпечувати стабільне функціонування бюджетних установ та фінансування місцевих програм.

26 квітня 2024 року

Департамент фінансів провів аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості місцевих бюджетів у І кварталі 2024 року.

Представляємо візуалізовану інформацію про їх динаміку.

19 квітня 2024 року

У Департаменті фінансів розпочато роботу по розрахунках показників проєкту обласного бюджету на 2025 рік

Виходячи з прогнозних розрахунків спроможності доходної частини обласного бюджету у 2025 році Департамент фінансів здійснив попередній розподіл показників видатків і довів їх до відома та опрацювання головних розпорядників коштів з метою своєчасного прийняття необхідних управлінських рішень, які нададуть у подальшому можливість сформувати обґрунтований та збалансований проєкт обласного бюджету на 2025 рік.

18 квітня 2023 року

Відповідно до бюджетного законодавства місцеві фінансові органи здійснюють функції з організації та управлінням бюджетним процесом (складання, виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів, інші функції). Тобто місцеві фінансові органи мають відповідні повноваження, а також відповідальність за стан справ у місцевих бюджетах.

Головним стратегічним завданням модернізації системи державного управління та територіальної організації влади, є формування ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних умов для проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних публічних послуг. В ході децентралізації громади отримали значні повноваження і ресурси. Разом з тим, до органів місцевого самоврядування перейшла величезна відповідальність за підвищення якості життя людей, за всебічний розвиток громади. Показники виконання місцевих бюджетів відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до сталого розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання жителів громади.

Слід відмітити, що вказані завдання ґрунтуються на принципах Бюджетної системи України. Крім цього, повноваження щодо забезпечення надання публічних послуг мешканцям громад визначаються у відповідних галузевих нормативно-правових актах.

Департаментом фінансів постійно здійснюється моніторинг зведеного бюджету області, зокрема щодо видатків та мережі місцевих бюджетів.

Усього по бюджетах територіальних громад області на 2024 рік передбачені видатки у сумі 13 851,2 мільйона гривень.

Однак, по окремих місцевих бюджетах відсутні комунальні заклади та не плануються видатки на надання відповідних послуг, зокрема:

1. Державне управління:

У 2024 році по галузі передбачено видатки у сумі 1720,6 мільйона гривень або 12,4% до обсягу видатків загального фонду. По окремих громадах питома вага видатків на галузь становить більше 30 відсотків (Харитонівська сільська територіальна громада 44,1%, Оліївська сільська територіальна громада 31,9%, Городоцька селищна територіальна громада 30,5%). При цьому, видатки на державне управляння з розрахунку на одного мешканця по області становлять 1459 гривень і різняться від 745 гривень (Довбиська селищна територіальна громада) до 7 794 гривень (Оліївська сільська територіальна громада).

2.Освіта:

У 2024 році по галузі передбачено видатки у сумі 8 281,9 мільйона гривень або 59,8% до обсягу видатків загального фонду. Питома вага видатків на освіту по місцевих бюджетах складає від 25,6 до 75 відсотків. Видатки на освіту на одного мешканця становлять у середньому 7024 гривень і коливаються від 5140 гривень (Городоцька селищна територіальна громада) до 10 605 гривень (Ушомирська сільська територіальна громада). При цьому, заклади позашкільної освіти відсутні у 36 громадах (54%), мистецька освіта відсутня по 36 громадах (54%).

3. Охорона здоров'я:

Передбачено видатки у сумі 511,7 мільйона гривень або 3,7% до загального обсягу видатків. Питома вага видатків на охорону здоров’я по місцевих бюджетах складає від 0 до 15,9 відсотка.

Видатки на охорону здоров’я на одного мешканця в області становлять у середньому 434 гривні і різняться від 0 до 2 729 гривень (Ушомирська сільська територіальна громада). По 12 громадах відсутні заклади охорони здоровя (18%), по 9 – видатки (14%);

4. Соціальний захист та соціальне забезпечення:

Передбачено видатки у сумі 645,3 мільйона гривень або 4,7 % до загальних видатків. Питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення по місцевих бюджетах складає від 1,4 до 11,8 відсотка.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення на одного мешканця в середньому по області становлять 547 і коливаються від 124 гривень   (Городоцька   селищна   територіальна   громада)   до  1 625   гривень (Ушомирська сільська територіальна громада).

По 16 громадах (24%) не створено жодного соціального закладу, при цьому:

відсутні в громадах соціальні гуртожитки та центри соціально-психологічної допомоги;
центри комплексної (соціальної) реабілітації дітей з інвалідністю відсутні у 59 громадах (89%);
заклади у молодіжній сфері відсутні у 63 громадах (95%), видатки в молодіжній сфері не планують 36 громад (55 %).

5. Культура і мистецтво:

Передбачено видатків у сумі 437,3 мільйона гривень або 3,2 % до загальних видатків. Питома вага видатків на культуру в місцевих бюджетах складає від 0,9 до 6,8 відсотків.

Видатки на культуру на одного мешканця по області становлять у середньому 371 гривню і різняться по громадах від 110 гривень (Городоцька селищна територіальна громада) до 908 гривень (Оліївська сільська територіальна громада), водночас в громадах:

відсутні комунальні мистецькі заклади;
музеї відсутні у 46 громадах (70%);
в Тетерівській та Пулинській громадах відсутні бібліотеки.

6. Фізична культура і спорт:

Передбачено видатків в сумі 166,1 мільйона гривень або 1,2% до загальних видатків. Питома вага видатків на галузь по місцевих бюджетах складає від 0 до 3,8 відсотка.

Видатки на фізичну культуру і спорт на одного мешканця по області становлять 141 гривню і коливаються від 0 до 324 гривень (Бердичівська міська територіальна громада).

Комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи відсутні у 37 громадах (56%), видатки на розвиток фізичної культури і спорту не планують 20 бюджетів (30%).

Слід відмітити, що у разі відсутності в громадах відповідних закладів (послуг) нормативно забезпечена можливість співпраці з іншими громадами шляхом надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам, для можливості мешканцям отримувати послуги.

Однак, проведений аналіз бюджетних рішень місцевих рад свідчить що менше половини громад користуються такою можливістю. Окремі громади не тільки не розвивають і не надають повний перелік послуг на своїй території, а ще й не відшкодовують іншим громадам витрати за надання таких послуг їхніми закладами для мешканців інших громад. Наприклад, із 30% громад з найнижчим показником розвитку публічних послуг, при відсутності (частковій наявності) власних комунальних закладів освіти (позашкільна, мистецька, ІРЦ), соцзахисту та фізичної культури і спорту:

зовсім не передають іншим громадам міжбюджетні трансферти на вказані послуги: Вишевицька, Дубрівська, Барашівська, Білокоровицька, Горщиківська, Оліївська, Вчорайшенська, Харитонівська, Старосілецька, Городоцька;

Крім цього, є випадки передачі трансфертів до інших місцевих бюджетів, які утримують відповідну мережу, не у повному обсязі, із затримками, що призводить до соціальної напруги та ненадання якісних послуг у повному обсязі.

Отже на практиці більшість громад просто ігнорують свої повноваження та обов’язки щодо надання належного рівня відповідних публічних послуг.

Вищезазначене свідчить або про неготовність окремих органів місцевого самоврядування до самостійного ефективного управління бюджетними коштами, або про небажання брати на себе, крім доходної частини, ще й належні зобов’язання по забезпеченню та наданню відповідних галузевих послуг за рахунок місцевого бюджету. Така політика суперечить принципам функціонування місцевого самоврядування та децентралізації, яка передбачає не тільки перерозподіл чи збільшення доходів, а і відповідальність влади на місцях за її реалізацію через різні інструменти (у тому числі і бюджет) прав та побажань громадян, які є також і платниками податків.

Також слід звернути увагу на гендерно-орієнтований підхід у бюджетному процесі, який передбачає врахування гендерних аспектів на всіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків (гендерної рівності). Бюджетна політика органів місцевого самоврядування має бути спрямована на кінцевого отримувача послуг. Тому бюджет має складатися з урахуванням потреб усіх споживачів послуг, що фінансуються з місцевого бюджету, і враховувати потреби різних соціальних груп населення (потреби чоловіків і жінок, різних категорій населення за соціально-економічним становищем, місцем проживання, освітнім рівнем, вразливих верств населення або інших груп населення). Впровадження та реалізація гендерно-орієнтованого бюджетування сприяє досягненню гендерної рівності, забезпечує кращу адресність і раціональніший розподіл коштів. Таким чином, головні розпорядники повинні прагнути врахувати гендерні аспекти під час визначення обсягу і якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми.

Зважаючи на згадане вище фінансовим органам спільно з іншими суб’єктами, які входять до системи місцевого самоврядування, необхідно вжити відповідних заходів під час планування та виконання місцевих бюджетів щодо забезпечення виконання чинного законодавства, ефективного і справедливого використання бюджетних коштів та надання якісних різноманітних публічних послуг, які необхідні мешканцям громад.

Наступні інформації можна отримати за посиланням:

Інформація про кількість затверджених бюджетних програм

Інформація про бюджетну мережу

Інформація про видатки за галузями

16 квітня 2024 року

Для забезпечення стабільності бюджетного процесу та належного фінансування публічних послуг Департамент фінансів здійснює постійний моніторинг цілої низки показників, які характеризують рівень фінансової спроможності громад у контексті виконання наданих їм повноважень та функцій, реалізації програм соціального та економічного спрямування.

Департаментом фінансів проведено аналіз рівня фінансової спроможності територіальних громад області у І кварталі 2024 року за адаптованим для України методом Ken W.Brown.  Аналіз проведено за 11 індикаторами: 3 за доходами та 8 за видатками.

Відповідно до запропонованої методики 16 громад області віднесено до високого рівня фінансової спроможності (24,2% від загальної кількості), 16 – до оптимального (24,2%), задовільний рівень мають 26 громад (39,4%), низький – 7 (10,6%). Волицька громада має критичний рівень.

У результаті порівняльного аналізу рівнів фінансової спроможності громад у 2023 році та у І кварталі 2024 року встановлено, що 10 громад стабільно займають лідерські позиції. Серед них, Попільнянська, Ушомирська, Любарська, Ємільчинська, Житомирська, Оліївська, Звягельська, Овруцька, Коростенська та Малинська громади.  Водночас, 8 громад (у 2023 році – 5) отримали від’ємну кількість балів. Як у 2023 році так і у поточному році демонструють негативні тенденції Краснопільська та Потіївська громади.

03 квітня 2024 року

У І кварталі 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів області без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 2 513,7 млн гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року фактичні надходження зменшились на 27,5 відсотка. У співставних умовах (без врахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році) зростання склало 16,4 відсотка.

У співставних умовах приріст доходів загального фонду забезпечено по бюджетах 57-и територіальних громад з 66-ти.

Загальний фонд бюджету області формують 25 джерел надходжень.

Основними джерелами доходів загального фонду місцевих бюджетів у цей період були:

 • 1 427,8 млн грн - податок на доходи фізичних осіб;
 • 434,7 млн грн – єдиний податок;
 • 215,2 млн грн – плата за землю
 • 192,6 млн грн – акцизний податок;

Окрім цього, до загального фонду бюджету області з державного бюджету надійшло 1 076,2 млн грн міжбюджетних трансфертів.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування мають можливість забезпечувати стабільне функціонування бюджетних установ та фінансування місцевих програм.

25.01.2024

25 січня 2024 року відбулося розширене засідання колегії Житомирської обласної військової адміністрації!

Відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України, Директором Департаменту фінансів Житомирської обласної військової адміністрації Віктором ВЕНЦЕЛЕМ здійснено публічне представлення інформації про виконання обласного бюджету Житомирської області за 2023 рік.

Презентація звіту про виконання обласного бюджету Житомирської області за 2023 рік

22.12.2023

ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2024 РІК

Обсяг обласного бюджету на 2024 рік становить 2,2 млрд грн, що на 0,5 млрд грн (9%) менше затвердженого на 2023 рік.

Прогноз доходів обласного бюджету на 2024 рік розроблений на основі норм бюджетного та податкового законодавства з урахуванням положень проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», виходячи з основних макропоказників соціально-економічного розвитку держави та області, тенденцій та динаміки надходжень платежів до бюджету, а також наявної бази оподаткування та обрахунків, здійснених органами адміністрування.

Прогнозний обсяг власних надходжень доходів загального фонду обласного бюджету на 2024 рік становить 1,4 мільярда гривень, що на 35% або на 0,8 млрд грн менше очікуваних надходжень у 2023 році.

Враховуючи зміни бюджетного законодавства стосовно зарахування ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців у повному обсязі до спеціального фонду державного бюджету обласний бюджет у 2024 році недоотримає майже 1 млрд грн доходів.

Видаткова частина обласного бюджету сформована з урахуванням впливу воєнного стану, економічних чинників, необхідності дотримання принципу збалансованості, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

Прогнозується, що з обласного бюджету буде фінансуватися 103 заклади зі штатною чисельністю 8,3 тисячі працівників.

До основних пріоритетів обласного бюджету на 2024 рік належить:

 • Забезпечення стабільного функціонування соціально-гуманітарних галузей; абезпечення стабільного функціонування соціально-гуманітарних галузей;

 • Підтримка ветеранів та ВПО;

 • Поліпшення та розвиток соціальної інфраструктури;

 • Підвищення ефективності та результативності витрачання бюджетних коштів.

Також протягом 2024 року буде забезпечуватися відповідна увага та належна підтримка Сил оборони

Презентація обласного бюджету Житомирської області на 2024 рік

01 листопада 2023 року

Упродовж січня-жовтня 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів області без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 12 961,6 млн гривень . Вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів області у порівнянні з відповідним періодом 2022 року у 1,4 раза.

Приріст доходів загального фонду забезпечено по бюджетах 65-ти територіальних громад з 66-ти.

Загальний фонд бюджету області формують 25 джерел надходжень.

Основними джерелами доходів загального фонду місцевих бюджетів у цей період були:

 • 9715,2 млн грн - податок на доходи фізичних осіб;
 • 1123,8 млн грн – єдиний податок;
 • 747,9 млн грн – плата за землю;
 • 594,1 млн грн – акцизний податок;
 • 98,5 млн грн – рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • 97,0 млн грн – плата за надані адміністративні послуги.

Окрім цього, до бюджету області з державного бюджету надійшло 5 953,0 млн грн міжбюджетних трансфертів.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування мають можливість забезпечувати стабільне функціонування бюджетних установ та фінансування місцевих програм.

11.10.2023

10 жовтня заступник директора Департаменту фінансів Вадим ТУРСЬКИЙ взяв участь в семінарі на тему ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні. Захід організовано Структурою Організації Об’єднаних Націй з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки) в Україні / UN Women Ukraine за підтримки Офісу Віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України і Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики.

Під час пленарних дискусій учасники семінару ознайомилися з міжнародним досвідом у сфері ҐОБ, глобальними тенденціями та перспективами в цьому напрямку.

Також обговорили результати впровадження ҐОБ в Україні та діяльності в цій сфері, яка проводиться в нашій країні з 2021 року.

В результаті семінару учасники визначали стратегічний курс майбутніх ініціатив в напрямку ҐОБ та подальші кроки з масштабування та застосування ГОБ в Україні.

1 2

05 жовтня 2023 року

Житомирщина продовжує утримувати лідерські позиції за показниками надходжень до місцевих бюджетів. Так, за інформацією Міністерства фінансів України Житомирська область займає 2-у позицію серед регіонів за приростом доходів місцевих бюджетів у січні-вересні 2023 року.

За підсумками січня-вересня 2023 року місцеві бюджети Житомирської області отримали найвищий серед регіонів приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб – 36,3%. Передумовами цього стало стійке зростання надходжень ПДФО із заробітної плати працівників галузей економіки та соціально-гуманітарної сфери, що свідчить про адаптацію та розвиток економіки у регіоні та, як наслідок, поступове підвищення рівня заробітних плат.

Деталі за посиланням

04 жовтня 2023 року

КОНГРЕС МІСЦЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД

4 жовтня 2023 року у місті Житомирі відбулося обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

У засідання взяв активну участь та виступив директор Департаменту фінансів Житомирської обласної військової адміністрації Віктор ВЕНЦЕЛЬ.

У виступі було висвітлено основні проблеми формування та реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у процесі управління територіями та забезпечення населення публічними послугами.

Зокрема, відбулася презентація показників фінансової спроможності територіальних громад області в частині доходів бюджету та надання ними публічних сервісів.

Переглянути інфографіку

20 вересня 2023 року

Сьогодні, 20 вересня 2023 року на засіданні Верховної Ради України Міністр фінансів України Сергій Марченко представив проект Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік».

«Головною відмінністю цього бюджету є не тільки акумулювання максимального ресурсу на сектор безпеки та оборони, а й створення умов для відродження вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Тому це бюджет, що спрямований на розвиток економіки для перемоги. Крім того, в Бюджеті 2024 року враховані основні пріоритети майбутньої  Української доктрини, що представлена для обговорення Президентом України”, - повідомив Міністр фінансів.

Окремі показники

Макропоказники
Прогноз макропоказників на 2024 рік, що був закладений в проект бюджету, передбачає:

 1. номінальний ВВП – 7 трильйонів 825 млрд гривень;
 2. зростання реального ВВП на 5%;
 3. індекс споживчих цін – 10,8%;
 4. зростання експорту товарів та послуг на 7,5%.

Доходи загального фонду держбюджету
Доходи загального фонду держбюджету заплановані у сумі 1 трильйон 560 млрд гривень, що на 346 млрд грн більше плану на цей рік.
Доходи враховують умови воєнного стану та визначені на чинній податковій базі.

Видатки
Видатки загального фонду держбюджету плануються в обсязі 3 трильйони 108 млрд грн, що більше планового показника цього року на 325 млрд гривень.
Надалі народні депутати України та профільні комітети мають сформувати пропозиції до проекту Держбюджету-2024 і подати їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

08 травня 2023 року

ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-КВІТНІ 2023 РОКУ

Упродовж січня-квітня 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 4 675,7 млн гривень доходів.

Департаментом фінансів проведено аналіз окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад області у січні-квітні за доходами.

1. Надходження доходів загального фонду (без урахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців) у розрахунку на одного мешканця.

2. Темпи росту доходів загального фонду (без урахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців).

3. Частка місцевих податків і зборів у структурі доходної частини загального фонду бюджетів територіальних громад.

Табличний варіант: Завантажити

04 травня 2023 року

Упродовж січня-квітня 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів області без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 4675,7 млн гривень. Незважаючи на війну рф проти України вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів у порівнянні з відповідним періодом 2022 року більш ніж у півтора рази.

Приріст доходів загального фонду забезпечено по бюджетах 62-х територіальних громад з 66-ти.

Загальний фонд бюджету області формують 25 джерел надходжень.

Основними джерелами доходів загального фонду місцевих бюджетів у цей період були:

 • 3429,8 млн грн - податок на доходи фізичних осіб;
 • 462,2 млн грн – єдиний податок;
 • 280,9 млн грн – плата за землю;
 • 204,6 млн грн – акцизний податок;
 • 47,3 млн грн – рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
 • 36,8 млн грн – плата за надані адміністративні послуги.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати стабільне функціонування бюджетних установ та фінансування місцевих програм.

02 травня 2023 року

У січні-квітні 2023 року видатки місцевих бюджетів області склали 5 364,6 млн гривень. Із цієї суми видатки загального фонду становили 4 368,3 млн грн, спеціального – 996,3 млн гривень.

Загальний обсяг усіх поточних видатків (у т. ч., на оплату праці, комунальні послуги та енергоносії, придбання матеріалів та інвентаря тощо) становив 4 620,7 млн грн (86,1%).

На оплату праці з нарахуваннями було спрямовано 2 598,7 млн грн або 48,4% від загальної суми видатків. Обсяг капітальних видатків становить 743,9 млн грн (13,9%).

01 травня 2023 року

Упродовж січня-квітня 2023 року місцеві бюджети області отримали 5 018,2 млн грн доходів.

Крім цього, згідно встановленого графіку з державного бюджету отримано низку трансфертів.

Зокрема:

 • базову дотацію – 295,2 млн гривень;
 • додаткову дотацію на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 35,1 млн гривень;
 • додаткову дотацію на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на територіях, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією – 76,0 млн гривень;
 • освітню субвенцію – 1 016,0 млн гривень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4,6 млн гривень;
 • субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я – 23,5 млн гривень;

Уперше з початку року надійшло 0,3 млн грн субвенції на виконання заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України».

Зазначені кошти використовуються відповідно до затверджених порядків та встановлених бюджетних призначень.

17 квітня 2023 року

Субвенція з державного бюджету на активні парки

У квітні поточного року урядом прийнято рішення про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України”, відповідно до якого область отримає з державного бюджету 2,7 мільйона гривень. Також урядом затверджено положення про проект та порядок використання субвенції на його реалізацію.

Вказаний соціальний проект започаткованоу 2021 році. Основною метою проекту є популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків, формування суспільства, об’єднаного ідеєю здорового та активного життя.
У рамках реалізації соціального проекту передбачається започаткування нових форм залучення різних груп населення до оздоровчої рухової активності, зокрема:

 • організація рухливих ігор з елементами спорту;
 • організація спортивних заходів, вікторин, естафет;
 • проведення занять з ознайомлення з різними видами спорту та рухової активності;
 • виконання комплексів фізичних вправ помірної інтенсивності для учасників без спеціальної підготовки;
 • проведення культурно-розважальних програм;
 • проведення місцевих фізкультурно-оздоровчих, інформаційно-просвітницьких та інших заходів.

Згадана субвенція розподілена бюджетам 28 територіальних громад області для оплати послуг координаторів (фахівців) за проведення заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України”.

Перший транш у сумі 255,1 тисяч гривень вже надійшов до області і найближчим часом розпочнеться робота по реалізації проекту.

14 квітня 2023 року

Видатки за основними галузями у І кварталі 2023 року

Департаментом фінансів здійснено аналіз проведених територіальними громадами області видатків за основними галузями у І кварталі 2023 року.

1. Видатки на освіту у розрахунку на одного мешканця.

2. Видатки на здобувача загальної середньої освіти.

3. Видатки на культуру у розрахунку на одного мешканця.

4. Видатки на фізичну культуру і спорт у розрахунку на одного мешканця.

5. Видатки на житлово-комунальне господарство у розрахунку на одного мешканця.

Табличний варіант: Завантажити

12 квітня 2023 року

ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-БЕРЕЗНІ 2023 РОКУ

У січні-березні 2023 року видатки місцевих бюджетів Житомирської області склали 3 964,4 млн гривень. Із цієї суми видатки загального фонду становили 3 152,5 млн грн, спеціального – 811,9 млн гривень.

Департаментом фінансів проведено аналіз окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад області у І кварталі за видатками.

1. Видатки загального фонду у розрахунку на одного мешканця.

2. Видатки на утримання апарату управління у розрахунку на одного мешканця громади.

3. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду (без урахування трансфертів).

4. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету громади.

Табличний варіант: Завантажити

11 квітня 2023 року

Інформація щодо фактичних надходжень доходів
загального фонду місцевих бюджетів
Житомирської області за I квартал 2023 року

Упродовж І кварталу 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 3465,0 млн гривень доходів.

Департаментом фінансів проведено аналіз окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад області у І кварталі за доходами.

1. Надходження доходів загального фонду (без урахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців) у розрахунку на одного мешканця.

2. Темпи росту доходів загального фонду (без урахування надходжень ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців).

3. Частка місцевих податків і зборів у структурі доходної частини загального фонду бюджетів територіальних громад.

Табличний варіант: Завантажити

06 квітня 2023 року

За інформацією Міністерства фінансів України місцеві бюджети Житомирської області отримали у І кварталі 2023 року найвищий серед регіонів приріст доходів – 161,0%.

При цьому вперше з початку повномасштабного вторгнення рф досягнуто стійкого приросту надходжень ПДФО із заробітної плати працівників галузей економіки та соціально-гуманітарної сфери, що свідчить про адаптацію та розвиток економіки у регіоні та, як наслідок, поступове підвищення рівня заробітних плат.

Деталі за посиланням

16.03.2023

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2022

На засіданні чотирнадцятої сесії Житомирської обласної ради восьмого скликання 16 березня 2023 року затверджено звіт про виконання обласного бюджету за 2022 рік. Попередньо звіт був розглянутий та затверджений на засіданнях постійних комісій обласної ради.
Виконання обласного бюджету у 2022 році відбувалося в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи області. Протягом 2022 року:

 • збережено збалансованість, стабільність та платіжну спроможність обласного бюджету та усіх місцевих бюджетів області;
 • забезпечено безперебійне і своєчасне фінансування комунальних закладів та регіональних програм;
 • забезпечено фінансування заходів, пов’язаних із протидією збройній агресії росії та ліквідацією наслідків війни.

Упродовж 2022 року до загального фонду обласного бюджету надійшло власних доходів у обсязі 2 100,8 млн грн, що становить 109,3 % до затвердженого (з урахуванням змін) плану. Забезпечено виконання по всіх 20 запланованих джерелах надходжень. Надходження доходів до спеціального фонду становили 223,7 млн грн, що становить 109,9 % до затвердженого на 2022 рік плану.

Видатки обласного бюджету у 2022 році склали 2 715,2 млн грн, з них видатки загального фонду – 1 984,4 млн грн, видатки спеціального фонду –   730,8 млн гривень. З обласного бюджету фінансувалось 117 закладів.

02 березня 2023 року

У січні-лютому 2023 року видатки місцевих бюджетів області склали 2 197,7 млн гривень. Із цієї суми видатки загального фонду становили 1 853,9 млн грн, спеціального – 343,7 млн гривень.

Загальний обсяг усіх поточних видатків (у т. ч., на оплату праці, комунальні послуги та енергоносії, придбання матеріалів та інвентаря тощо) становив 1 942,3 млн грн (88,4%). На оплату праці з нарахуваннями було спрямовано 1 196,1 млн грн або 54,4% від загальної суми видатків. Обсяг капітальних видатків становить 255,4 млн грн (11,6%).

01 березня 2023 року

Протягом січня-лютого 2023 року місцеві бюджети області отримали 2 462,9 млн грн доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів).

Крім цього, згідно встановленого графіку з державного бюджету отримано низку трансфертів.

Зокрема:

 • базову дотацію – 147,6 млн гривень;
 • до даткову дотацію на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 17,5 млн гривень;
 • освітню субвенцію – 508,0 млн гривень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2,3 млн гривень.

Зазначені кошти використовуються відповідно до встановлених бюджетних призначень та затверджених порядків.

27 лютого 2023 року

Затверджено зміни до Порядку надання додаткової дотації
на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування

За інформацією Міністерства фінансів, Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2023 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації».

Таке рішення Уряду удосконалює механізм розподілу додаткової дотації, затверджений зазначеним Порядком, а саме врахування під час розподілу додаткової дотації:

 • кількість внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися після 24 лютого 2022 року, станом на 01 січня 2023 року;
 • надходження до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб за 2022 рік.

24 лютого 2023 року

За інформацією Міністерства фінансів України Житомирська область увійшла до ТОП-3 регіонів за приростом доходів загального фонду місцевих бюджетів за підсумками 2022 року.

Детальніше за посиланням

20 лютого 2023 року

Узагальнені втрати місцевих бюджетів області у 2022 році внаслідок війни

 • прямі втрати доходів місцевих бюджетів області внаслідок спаду економічної активності та надання державою пільг в оподаткуванні становлять близько 500 млн грн (ПДФО із зарплати ~150 млн грн; плата за землю ~50 млн грн; єдиний податок ~60 млн грн; рентні платежі ~ 45 млн грн; інші (акцизний податок, плата за адмінпослуги) ~195 млн грн);
 • зменшено та недоотримано трансфертів з державного бюджету на 1 631,4 млн грн (зменшення: освітньої субвенції на 385 млн; субвенції на будівництво доріг на 903 млн грн);
 • скорочення видатків місцевих бюджетів області на 956,1 млн грн;
 • передано безоплатно майна бюджетних установ на потреби армії та територіальної оборони на суму 77 млн грн;
 • на заходи, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни спрямовано 765 млн грн (ця сума включає підтримку збройних формувань, заходи з територіальної оборони, підтримку ВПО, облаштування укриттів, відновлення пошкодженої інфраструктури);

Таким чином кумулятивні втрати місцевих бюджетів області спричинені війною становлять 3,9 млрд гривень.

За оперативними даними близько 220 об’єктів комунальної власності (заклади освіти, охорони здоровя, культури, спорту, житлово-комунального господарства) пошкоджені або зруйновані.

08 лютого 2023 року

Щодо штрафів за порушення швидкісного режиму руху

Згідно статті 64 Бюджетного кодексу України 10% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, що зараховуються за місцем фіксації правопорушення за допомогою відповідних технічних засобів - приладів контролю повинні зараховуватись до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад.

Останнім часом місцеві фінансові органи були стурбовані відсутністю відповідних надходжень у бюджетах місцевого самоврядування Хоча зазначені штрафи у сфері дорожнього руху і фіксувались у автоматичному режимі та справлялись, але між державним та місцевими бюджетами не розподілялись.

У бюджетній класифікації передбачено відповідний код доходів: 21081800 «Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі».

Джерело інформації - cайт Децентралізація

03 лютого 2023 року

ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ У СІЧНІ 2023 РОКУ

У січні 2023 року видатки місцевих бюджетів області склали 713,1 млн гривень. Із цієї суми видатки загального фонду становили 676,3 млн грн, спеціального – 36,8 млн гривень.

Загальний обсяг усіх поточних видатків (у т. ч. на оплату праці, комунальні послуги та енергоносії, придбання матеріалів та інвентаря тощо) становив 702,6 млн грн (98,5%). На оплату праці з нарахуваннями було спрямовано 474,0 млн грн або 66,6% від загальної суми видатків. Обсяг капітальних видатків становить 10,5 млн грн (1,5%).

02 лютого 2023 року

Кабінет Міністрів України схвалив зміни до законодавства в частині
відновлення довоєнного стану системи оподаткування

За повідомленням Урядового порталу законопроєктом вносяться зміни до Податкового кодексу України та низки законів, якими передбачено з 1 липня 2023 року скасування дії окремих норм законодавчих актів, запроваджених на період до припинення або скасування воєнного стану на території України.

Зокрема:

 • скасовується можливість для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу;
 • скасовується для платників єдиного податку І та ІІ групи принцип добровільності сплати єдиного податку;
 • відновлюється проведення документальних перевірок;
 • відновлюються штрафні санкції за порушення податкового законодавства.

Також зазначається, що ухвалення законопроєкту забезпечить виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року та впровадження заходів, реалізація яких сприятиме збільшенню податкових надходжень у 2023 році.

З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України, Уряд для стабілізації ситуації в економіці та підтримки українського бізнесу запровадив безпрецедентну пільгу у вигляді єдиного податку із застосуванням ставки у розмірі лише 2% від суми доходу та встановивши для платників єдиного податку І та ІІ групи принцип добровільності сплати податку. Це дало змогу багатьом суб’єктам підприємництва не зупиняти та відновити діяльність. Водночас, місцеві бюджети Житомирської області сукупно втратили більше чверті мільярда гривень.

Департамент фінансів принагідно висловлює вдячність сумлінним платникам податків, які не зважаючи на виклики сьогодення, своєчасно та у повному обсязі сплачують платежі до бюджету. Це дає змогу забезпечувати фінансування гарантованих державою соціальних послуг та реалізацію заходів, визначених цільовими програмами.

01 лютого 2023 року

Протягом січня 2023 року місцеві бюджети області отримали 1209,5 млн грн доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів).

Крім цього, згідно встановленого графіку з державного бюджету отримано низку трансфертів. Зокрема:

 • базову дотацію – 73,8 млн гривень;
 • додаткову дотацію на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 8,8 млн гривень;
 • освітню субвенцію – 254,0 млн гривень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1,1 млн гривень
 • Зазначені кошти використовуються відповідно до встановлених бюджетних призначень та затверджених порядків.

  24 січня 2023 року

  Затвердження місцевих бюджетів

  У відповідності до статей 111 та 115 Бюджетного кодексу України Департаментом фінансів завершено перевірку рішень місцевих рад, розпоряджень військових адміністрацій про затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2023 рік на відповідність бюджетному законодавству. За результатами перевірок відповідні місцеві ради/військові адміністрації зобов’язано усунути виявлені порушення та недоліки, а також забезпечити протягом 2023 року належне виконання місцевих бюджетів.

  11.01.2023

  Оцінка
  фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області
  Рейтинг за 2022 рік

  За підсумками 2022 року проведено оцінку окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад.

  Оцінювання проведено за 6-ма індикаторами:

  1. Частка місцевих податків і зборів у доходній частині загального фонду бюджету громади (без трансфертів), %;
  2. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами громади (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках);
  3. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету громади (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету громади до інших бюджетів);
  4. Видатки на освіту на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду на галузь «освіта» до кількості мешканців відповідної громади);
  5. Видатки на культуру на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду на галузь «культура» до кількості мешканців відповідної громади);
  6. Видатки на фізичну культуру і спорт на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду на галузь «фізична культура і спорт» до кількості мешканців відповідної громади).

  З графічною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  7 листопада 2022 року

  Верховна Рада України ухвалила законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2023 рік»

  3 листопада 2022 року, Верховна Рада України схвалила проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» у другому читанні та в цілому (тези з виступу Сергія Марченка під час презентації Державного бюджету на 2023 рік).

  Міністерство фінансів України надіслало обласним військовим адміністраціям показники міжбюджетних трансфертів та окремі пояснення щодо складання бюджетів на 2023 рік.

  У зв’язку з цим, процес формування місцевих бюджетів (в області – 71 бюджет) переходить до завершального етапу.

  Згідно чинного законодавства,  граничним терміном затвердження місцевих бюджетів на наступний рік є 25 грудня. 

  20 червня 2022 року

  Рада скасувала військовий збір з доходів військовослужбовців

  19 червня Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу (проект № 7432), якими скасовується сплата військового збору з доходів у вигляді грошового забезпечення:

  • військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби;
  • осіб рядового, начальницького складу, працівників МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та іншими особи, на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресій російської федерації.

  Військовий збір буде скасовано тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану.

  01 червня 2022 року

  Інформація щодо фактичних надходжень доходів
  загального фонду місцевих бюджетів
  Житомирської області  у січні-травні 2022 року

  За підсумками січня-травня 2022 року до загального фонду місцевих бюджетів області (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 3979,6 млн грн.

  У порівнянні з відповідним періодом 2021 року доходи місцевих бюджетів збільшилися на 707,3 млн грн або на 21,6 відсотка

  Найбільший приріст доходів загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року отримали бюджети:

  Новоград-Волинська міська рада – 240,0%,

  Березівська сільська рада – 179,4%,

  Волицька сільська рада – 164,2%,

  Новогуйвинська сільська рада – 155,3%,

  Квітнева селищна рада – 152,5%.

  Табличний варіант: Завантажити

  01 травня 2022 року

  Інформація щодо фактичних надходжень доходів
  загального фонду місцевих бюджетів
  Житомирської області  у січні-квітні 2022 року

  За підсумками січня-квітня 2022 року до загального фонду місцевих бюджетів області (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 2951,7 млн грн.

  У порівнянні з відповідним періодом 2021 року доходи місцевих бюджетів збільшилися на 379,0 млн грн або на 14,7 відсотка.

  Найбільший приріст доходів загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року отримали бюджети:

  Новоград-Волинська міська рада – 198,8%,

  Квітнева сільська рада – 157,8%,

  Березівська сільська рада – 154,6%,

  Волицька сільська рада – 145,8%,

  Гришковецька селищна рада – 137,3%.

  Табличний варіант: Завантажити

  14.02.2022

  Оцінка
  фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області
  Рейтинг за 2021 рік

  Після завершення формування нового адміністративно-територіального устрою України на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом перейшли бюджети 66-ти територіальні громади області. Для аналізу ефективності функціонування громад та рівня їх забезпеченості ресурсами для виконання повноважень місцевого самоврядування необхідним є здійснення систематичного моніторингу фінансово-бюджетних показників їхньої діяльності.

  За підсумками 2021 року проведено оцінку окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад.

  За загальними результатами оцінки найкращі показники досягнуто:


   1 місце - Ушомирська громада;

   2 місце - Житомирська громада;

   3 місце - Оліївська громада;

   4 місце - Попільнянська громада;

   5 місце - Коростенська громада.

  Оцінювання проведено за 13-ма індикаторами:

  1. доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної громади);
  2. видатки загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної громади);
  3. видатки на утримання апарату управління на 1-го мешканця (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування до кількості мешканців відповідної громади);
  4. капітальні видатки на 1-го мешканця (співвідношення обсягу капітальних видатків до кількості мешканців відповідної громади);
  5. рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету громади з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету);
  6. співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами громади (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках);
  7. питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету громади (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету громади до інших бюджетів);
  8. питома вага капітальних видатків у загальній сумі видатків бюджету громади (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу усіх видатків);
  9. видатки на освіту на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду на галузь «освіта» до кількості мешканців відповідної громади);
  10.  видатки на культуру на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду на галузь «культура» до кількості мешканців відповідної громади);
  11. видатки на фізичну культуру і спорт на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків загального фонду на галузь «фізична культура і спорт» до кількості мешканців відповідної громади);
  12. видатки на житлово-комунальне господарство на 1-го мешканця (співвідношення обсягу видатків у сфері житлово-комунального господарства до кількості мешканців відповідної громади);
  13. частка видатків громади за рахунок трансфертів з державного бюджету  (співвідношення видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету із сумою усіх видатків громади, у відсотках)

  З табличною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  З графічною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  08.02.2022

  ОГЛЯД
  ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  ЗА 2021 РІК

  За оперативними даними впродовж 2021 року до місцевих бюджетів Житомирської області у сукупності надійшло 16 240,9 млн грн, у тому числі:

  - доходи загального фонду – 13 933,8 млн грн (у т. ч. 5 070,3 – трансферти з державного бюджету);

  - доходи спеціального фонду – 2 307,1 млн грн (у т. ч. 1 545,7 - трансферти з державного бюджету).

  З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  04.02.2022

  Інформаційно-аналітична довідка
  Житомирської області

  Департаментом фінансів підготовлено інформаційно-аналітичну довідку виконання місцевих бюджетів Житомирської області та обласного бюджету за 2021 рік.

  З графічною інформацією можна ознайомитись тут (тисни на картинку)

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  01.02.2022 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 148145,7 тис.грн.;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1339,4 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 2903,5 тис.грн;

  - забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень – 432,8 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 9317,0 тис.грн, додаткова дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 8699,3 тис.грн

  01 лютого 2022 року

  Інформація щодо фактичних надходжень доходів
  загального фонду місцевих бюджетів
  Житомирської області за січень 2022 року

  За підсумками січня 2022 року до загального фонду місцевих бюджетів області (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 653.4 млн грн.

  У порівнянні з відповідним періодом 2021 року доходи місцевих бюджетів збільшилися на 116,2 млн грн або на 21,6 відсотка.

  Найбільший приріст доходів загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року отримали бюджети:

  Горщиківська сільська рада – 185,9%

  Чижівська сільська рада – 180,3%

  Вишевицька сільська рада – 179,9%

  Потіївська сільська рада – 177,5%

  Черняхівська селищна рада – 160,5%.

  Табличний варіант: Завантажити

  26.01.2021

  Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень, на суму 154,4 млн грн, яка розподілена між 119 районними радами.

  Сьогодні, 26 січня 2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено постанову, яка встановлює порядок та умови надання зазначеної субвенції.

  Умовами надання субвенції є:

  • прийняття районною радою рішення про затвердження районного бюджету на відповідний рік;
  • затвердження штатного розпису районної ради на відповідний рік.

  Субвенція спрямовується на оплату праці та нарахування на заробітну плату посадових осіб місцевого самоврядування районних рад.   

  Враховуючи обсяг субвенції з державного бюджету, районним радам  рекомендовано встановити на перехідний період мінімальну штатну чисельність апарату, яка не перевищує 8 працівників.

  19.01.2021

  Інформаційна довідка
  щодо розміщення місцевими бюджетами Житомирської області коштів
  на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2021 році

  За даними Державної казначейської служби України на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2021 році було розміщено 998,4 млн грн (у т. ч. загальний фонд – 808,1 млн грн, спеціальний – 190,3 млн грн) коштів місцевих бюджетів області. Розміщувались кошти обласного бюджету та бюджетів 14-ти територіальних громад

  У порівнянні з 2020 роком обсяг розміщених коштів на депозитах збільшився на 166,2 млн грн або на 20,0%, у тому числі: кошти загального фонду збільшилися на 116,4 млн грн (+16,8%), спеціального – на  49,8 млн грн (+35,4%). 

  З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  12.01.2022

  Оцінка
  фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області
  Рейтинг за 2021 рік

  Після завершення формування нового адміністративно-територіального устрою України на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом перейшли бюджети 66-ти територіальні громади області. Для аналізу ефективності функціонування громад та рівня їх забезпеченості ресурсами для виконання повноважень місцевого самоврядування необхідним є здійснення систематичного моніторингу фінансово-бюджетних показників їхньої діяльності.

  За підсумками 2021 року проведено оцінку окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад.

  Оцінювання проведено за 6-ма індикаторами:

  1. Доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної громади);
  2. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами громади (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках);
  3. Капітальні видатки на 1-го мешканця (співвідношення обсягу капітальних видатків бюджету громади до кількості мешканців відповідної громади);
  4. Рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету громади з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету);
  5. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету громади (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету громади до інших бюджетів);
  6. Частка місцевих податків і зборів у доходній частині загального фонду бюджету громади (без трансфертів), %.

  З графічною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  11.01.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 148 145,8 тис. грн;

  - будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 70 169,5 тис.грн

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  06.01.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 148146,0 тис.грн.;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 482,3 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 9317,0 тис.грн, додаткова дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 8699,3 тис.грн

  05 січня 2022 року

  Інформація щодо фактичних надходжень доходів
  загального фонду місцевих бюджетів
  Житомирської області за січень-грудень 2021 року

  За підсумками 2021 року до загального фонду місцевих бюджетів області (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 8863,5 млн грн, що становить 103,6 відсотка до затвердженого плану на звітний період або додаткові надходження склали 306,3 млн грн.

  Усіма районними та обласним бюджетом забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації коштів до загального фонду місцевих бюджетів. З 66-ти територіальних громад області планові показники виконали 56 громад.

  У порівнянні з 2020 роком доходи місцевих бюджетів збільшилися на 1405,9 млн грн або на 18,9 відсотка.

  Приріст доходів загального фонду у порівнянні з відповідним періодом минулого року досягнуто бюджетами усіх громад. Найбільший приріст отримали бюджети:

  Харитонівська сільська рада – 137,7%

  Оліївська сільська рада – 137,7%

  Вчорайшенська сільська рада – 135,4%

  Горщиківська сільська рада – 131,5%

  Іршанська селищна рада – 131,5%.

  Табличний варіант: Завантажити

  31.12.2021

  ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 РІК

  Доходи та видатки обласного бюджету з пріорітетними напрямками фінансування по галузях. Коротко про головне:

  21.12.2021

  На Житомирщині триває процес формування та затвердження місцевих бюджетів на наступний – 2022 рік. На сьогодні, 21 грудня 2021 року, вже ухвалено 11 відповідних рішень. Зокрема, затверджено обласний бюджет та районний бюджет Бердичівського району, а також бюджети 9-ти територіальних громад.

  Згідно вимог законодавства останнім терміном затвердження рішень місцевих рад про бюджет на наступний рік є 25 грудня.

  20.12.2021

  Інформаційно-аналітична довідка
  Житомирської області

  Департаментом фінансів підготовлено інформаційно-аналітичну довідку виконання місцевих бюджетів Житомирської області та обласного бюджету за січень-листопад 2021 року.

  З графічною інформацією можна ознайомитись тут (тисни на картинку)

  16.12.2021

  АБІТУРІЄНТАМ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ.
  ВИБІР НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ

  Тисячі школярів з тимчасово окупованих територій прагнуть вступити в український вищий навчальний заклад.

  На цьому шляху вони зустрічають безліч труднощів. Адже навіть вивчення української мови для них недоступне. А шлях до вступного іспиту сповнений викликів.

  Однак вони долають всі труднощі заради кращого майбутнього. Заради життя серед своїх.

  Дедалі більше молоді обирає навчатися тут. Це складний, але свідомий вибір, вартий нашої підтримки.

  Детальна інформація стосовно вступу молоді з тимчасово окупованих територій до українських вишів - на порталі МОН.

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  13.12.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 170 471,4 тис.грн.;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 3 238,7 тис.грн

  08.12.2021

  ОГЛЯД
  ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  ЗА СІЧЕНЬ-ЛИСТОПАД 2021 РОКУ

  За оперативними даними впродовж січня-листопада 2021 року до місцевих бюджетів Житомирської області у сукупності надійшло 14 252,5 млн грн, у тому числі: доходи загального фонду – 12 431,6 млн грн (у т.ч. 4 500,9 – трансферти з державного бюджету); доходи спеціального фонду – 1 820,9 млн грн (у т.ч. 1 175,9 – трансферти з державного бюджету).

  З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  06.12.2021

  Оцінка
  фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області
  Рейтинг за січень-листопад 2021 року

  Після завершення формування нового адміністративно-територіального устрою України на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом перейшли бюджети 66-ти територіальні громади області. Для аналізу ефективності функціонування громад та рівня їх забезпеченості ресурсами для виконання повноважень місцевого самоврядування необхідним є здійснення систематичного моніторингу фінансово-бюджетних показників їхньої діяльності.

  За підсумками січня-листопада 2021 року проведено оцінку окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад.

  Оцінювання проведено за 6-ма індикаторами:

  1. Доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної громади);
  2. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами громади (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках);
  3. Капітальні видатки на 1-го мешканця (співвідношення обсягу капітальних видатків бюджету громади до кількості мешканців відповідної громади);
  4. Рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету громади з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету);
  5. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету громади (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету громади до інших бюджетів);
  6. Частка місцевих податків і зборів у доходній частині загального фонду бюджету громади (без трансфертів), %.

  З графічною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  02.12.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 58 422,6 тис.грн;

  - реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 13 974,7 тис.грн;

  - розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад – 571,2 тис.грн;

  - проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 7 245,1 тис.грн;

  - виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 3 291,7 тис.грн;

  - розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 588,8 тис.грн;

  - створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 4 886,8 тис.грн;

  - реалізація інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери – 15 598,5 тис.грн.

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  01.12.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 170 471,4 тис.грн.;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4 112,3 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 3 238,7 тис.грн;

  - створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 381,6 тис.грн.

  - реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 2 097,5 тис.грн

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 18 748,3 тис.грн.

  01 грудня 2021 року

  Інформація щодо фактичних надходжень доходів
  загального фонду місцевих бюджетів
  Житомирської області за січень-листопад 2021 року

  За підсумками січня-листопада 2021 року до загального фонду місцевих бюджетів області (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 7930,7 млн грн, що становить 101,6 відсотка до затвердженого плану на звітний період або додаткові надходження склали 123,8 млн грн.

  Усіма районними та обласним бюджетом забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації коштів до загального фонду місцевих бюджетів. З 66-ти територіальних громад області планові показники виконали 44 громади.

  У порівнянні з відповідним періодом 2020 року доходи місцевих бюджетів збільшилися на 1238,5 млн грн або на 18,5 відсотка.

  Приріст доходів загального фонду у порівнянні з відповідним періодом минулого року досягнуто усіма місцевими бюджетами. Найбільший приріст отримали бюджети:

  Харитонівська сільська рада – 137,5%

  Оліївська сільська рада – 137,3%

  Вчорайшенська сільська рада – 134,4%

  Піщівська сільська рада – 131,7%,

  Іршанська селищна рада – 131,2%.

  Табличний варіант: Завантажити

  01.12.2021

  ПРОЄКТ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 РІК

  30 листопада 2021 року відбулася презентація проєкту обласного бюджету Житомирської області на 2022 рік. Директор Департаменту фінансів Віктор Венцель представив концептуальні засади та основні показники бюджету.

  У робочому засіданні взяли участь перший заступник голови обласної державної адміністрації Наталія Остапченко та перший заступник голови обласної ради Олег Дзюбенко. Відбулося жваве і конструктивне обговорення, результатами якого стало напрацювання спільного бачення шляхів вирішення суспільно-важливих для жителів області питань у наступному році.  

  Загальний фінансовий ресурс обласного бюджету на 2022 рік становить 3449,9 млн грн., що на 9,9 відсотка більше показника 2021 року. Очікується зростання доходів загального фонду (без трансфертів) на 16,9 відсотка до рівня 1483,5 млн грн.

  На галузь «Освіта» планується спрямувати 1093,8 млн грн або 57,1 відсотка всіх видатків, на галузь «Соціальний захист» - 307,6 млн грн або 16 відсотків, на галузь «Охорона здоров'я» - 192,7 млн грн або 10,1 відсотка.

  У структурі видатків загального фонду 67,6 відсотка передбачено на заробітну плату, 12,6 відсотка – на енергоносії.

  Розгляд рішення про обласний бюджет на 2022 рік заплановано на пленарному засіданні сесії обласної ради 16 грудня 2021 року.

  Презентація проєкту обласного бюджету Житомирської області на 2022 рік

  19.11.2021

  Інформаційно-аналітична довідка
  Житомирської області

  Департаментом фінансів підготовлено інформаційно-аналітичну довідку виконання місцевих бюджетів Житомирської області та обласного бюджету за січень-жовтень 2021 року.

  З графічною інформацією можна ознайомитись тут (тисни на картинку)

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  15.11.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 33 955,0 тис.грн;

  - розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 500,0 тис.грн.

  12.11.2021

  Наразі триває процес формування місцевих бюджетів країни на 2022 рік. Департамент фінансів публікує підбірку унікальних фото рішення про бюджет Житомирської області на вже далекий 1977 рік

  Одного погляду достатньо, щоб зрозуміти складність роботи фінансистів тих часів. Проєкт рішення з додатками містив близько 500 аркушів друкованого тексту з розрахунками. Усе створювалося за допомогою звичайних друкарських машинок і будь-яка помилка потребувала передруку.

  А наскільки складними та тривалими були обрахунки, сьогодні важко і уявити. Лише за доходами бюджету розрахунки проводились по кожному підприємству області та усіх належних платежах до бюджету.

  Час невпинно іде… Здавалося б, що фінансистам сьогодення значно легше працювати за допомогою сучасної техніки та програмного забезпечення. Проте, сучасні виклики роблять працю фінансистів ХХІ сторіччя такою ж напруженою і відповідальною, як і 40-50 років тому.

  1 2 3 4 5 5 5 5

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  11.11.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 158874,2 тис.грн;

  - реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 12820,3 тис.грн;

  - реалізація інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери – 15598,5 тис.грн.

  11.11.2021

  Інформаційна довідка
  щодо розміщення місцевими бюджетами Житомирської області коштів
  на вкладних (депозитних) рахунках у банках станом на 01.11.2021

  За даними Державної казначейської служби України на вкладних (депозитних) рахунках у банках станом на 01.11.2021 розміщено604,1 млн грн (у т. ч. загальний фонд – 442,3 млн грн, спеціальний – 161,8 млн грн) коштів місцевих бюджетів області, у тому числі на рахунках: обласного бюджету – 158,9 млн грн; бюджетів територіальних громад – 445,2 млрд грн.

  З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  09.11.2021

  ОГЛЯД
  ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  ЗА СІЧЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2021 РОКУ

  За оперативними даними впродовж січня-жовтня 2021 року до місцевих бюджетів Житомирської області у сукупності надійшло 12623,3 млн грн, у тому числі: доходи загального фонду – 11058,0 млн грн (у т.ч. 3993,7 – трансферти з державного бюджету); доходи спеціального фонду – 1565,3 млн грн (у т.ч. 975,6 – трансферти з державного бюджету).

  З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  !!УВАГА!!

  Оцінка
  фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області
  Рейтинг за січень-жовтень 2021 року

  Після завершення формування нового адміністративно-територіального устрою України на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом перейшли бюджети 66-ти територіальні громади області. Для аналізу ефективності функціонування громад та рівня їх забезпеченості ресурсами для виконання повноважень місцевого самоврядування необхідним є здійснення систематичного моніторингу фінансово-бюджетних показників їхньої діяльності.

  За підсумками січня-жовтня 2021 року проведено оцінку окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад.

  Оцінювання проведено за 6-ма індикаторами:

  1. Доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної громади);
  2. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами громади (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках);
  3. Капітальні видатки на 1-го мешканця (співвідношення обсягу капітальних видатків бюджету громади до кількості мешканців відповідної громади);
  4. Рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету громади з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету);
  5. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету громади (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету громади до інших бюджетів);
  6. Частка місцевих податків і зборів у доходній частині загального фонду бюджету громади (без трансфертів), %.

  З графічною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  02.11.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 9 995,0 тис.грн;

  - на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 12011,7 тис.грн;

  - на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти – 6665,9 тис.грн;

  - на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад – 433,1 тис.грн;

  - на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 4 076,0 тис.грн;

  - на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 3 000,0 тис.грн;

  - на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 86 847,6 тис.грн;

  - на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 500,0 тис.грн;

  - на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 4 886,8 тис.грн;

  - на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти – 3733,4 тис.грн.

  01.11.2021

  ДІЯ
  ЦИФРОВА ОСВІТА

  З 1 по 30 листопада 2021 року в Україні проходить масштабна інформаційна кампанії "МІСЯЦЬ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ". Дана ініціатива реалізується в межах проєкту Міністерства цифрової трансформації Дія.Цифрова освіта.

  Проєкт охоплює національний портал з розвитку цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта з понад 65 безоплатними освітніми серіалами та тестами на цифрову грамотність, а також розгалужену мережу з 6000 партнерських офлайн-хабів цифрової освіти.

  Міністерство цифрової трансформації в рамках кампанії пропонує долучитися до Місяця цифрової грамотності та переглянути хоча б один освітній серіал, або ж скласти Цифрограм (національний тест на цифрову грамотність)

  На онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта до перегляду рекомендовано наступні освітні серіали:

  1. «Основи кібергігієни»

  2. «Кіберняні»

  3. «Обережно! Кібершахраї»

  4. Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті»

  5. «Як громаді стати цифровою»

  6. «Електронний підпис»

  За результатами проведеного Місяця цифрової грамотності буде опублікована рейтингова долученість кожної області та активності щодо навчання цифрової грамотності громадян.

  01 листопада 2021 року

  Інформація щодо фактичних надходжень доходів
  загального фонду місцевих бюджетів
  Житомирської області за січень-жовтень 2021 року

  За підсумками січня-жовтня 2021 року до загального фонду місцевих бюджетів області (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 7064,3 млн грн, що становить 101,8 відсотка до затвердженого плану на звітний період або додаткові надходження склали 126,4 млн грн.

  Усіма районними та обласним бюджетом забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації коштів до загального фонду місцевих бюджетів. З 66-ти територіальних громад області планові показники виконали 41 громад.

  У порівнянні з відповідним періодом 2020 року доходи місцевих бюджетів збільшилися на 1107,1 млн грн або на 18,6 відсотка.

  Найбільший приріст доходів загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року отримали бюджети:

  Вчорайшенська сільська рада – 139,8%,

  Оліївська сільська рада – 139,6%,

  Харитонівська сільська рада – 139,3%,

  Горщиківська сільська рада – 133,1%,

  Іршанська селищна рада – 131,7%.

  Табличний варіант: Завантажити

  20.10.2021

  20 жовтня Верховна рада прийняла за основу проєкт державного бюджету на 2022 рік

  15 вересня 2021 року Уряд схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та разом із відповідними матеріалами подав його на розгляд Верховній Раді України.
  Відповідно до статті 157 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» Верховна Рада розглядає проєкт закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні не пізніше
  20 жовтня року, що передує плановому.

  Сьогодні, 20 жовтня 2021 року, за результатами розгляду у першому читанні проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000), Верховна Рада України схвалила висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України.

  Постановою Кабінету Міністрів України доручено підготувати проєкт Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Верховної Ради України у двотижневий строк з дня набрання чинності цією Постановою.

  Згідно з висновками та пропозиціями, показники проєкту Державного бюджету на 2022 рік розраховані виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку на 2022 рік, передбачених у схваленому постановою КМУ від 31.05.2021р. №586 прогнозі на 2022-2024рр.

  Розгляд у другому читанні проєкту закону про Державний бюджет України на наступний рік завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому. У другому читанні приймаються: граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету, граничний обсяг державного боргу та граничний обсяг надання державних гарантій; загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету; розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період, розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період; бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів.

  18.10.2021

  Онлайн-нарада Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації
  з керівниками фінансових органів області

  13 жовтня 2021 року відбулася онлайн-нарада Департаменту фінансів з керівниками фінансових органів області.

  Основними напрямками для обговорення стали забезпечення належного завершення поточного бюджетного року та шляхи можливого врегулювання питань у сфері постачання природного газу та теплової енергії.

  Зокрема, було акцентовано увагу на:

  • Виконанні планових показників, затверджених місцевими радами на 2021 рік за доходами.

  • Проведенні аналізу стану надходжень єдиного податку та плати за землю, встановленні причин зменшення надходжень по зазначених платежах та вжитті заходів щодо виправлення ситуації.

  • Забезпеченні потреби в коштах місцевих бюджетів для виплати заробітної плати, розрахунків за енергоносії, інших захищених видатків та недопущенні виникнення простроченої заборгованості по них;

  • Організації роботи з метою максимального та ефективного використання коштів субвенцій з державного бюджету.

  • Контролі та координації роботи щодо забезпечення укладання договорів на постачання природного газу відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепловоі? енергіі? та постачання гарячоі? води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. від 30 вересня 2021 року і забезпеченні належних розрахунків установ, які фінансуються з місцевих бюджетів.

  • Плануванні відповідно до статей 89 та 93 Бюджетного кодексу України видатків у бюджетах територіальних громад на підвищення кваліфікації працівників.

  • Виконанні Плану заходів із впровадження в дослідну експлуатацію інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGIKA».

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  11.10.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 153350,8 тис.грн.;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 2 941,7 тис.грн

  12.10.2021

  Інформаційна довідка
  щодо розміщення місцевими бюджетами Житомирської області коштів
  на вкладних (депозитних) рахунках у банках станом на 01.10.2021

  За даними Державної казначейської служби України на вкладних (депозитних) рахунках у банках станом на 01.10.2021 розміщено 549,5 млн грн (у т.ч.загальний фонд – 426,8 млн грн, спеціальний – 122,7 млн грн) коштів місцевих бюджетів області, у тому числі на рахунках: обласного бюджету – 148,0 млн грн; бюджетів територіальних громад – 401,5 млрд грн (14 громад).

  З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  11.10.2021

  Сьогодні, 11 жовтня 2021 року надходження доходів до загального фонду обласного бюджету перетнули позначку в ОДИН МІЛЬЯРД гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 171,1 млн грн або на 20,6 відсотка.

  !!УВАГА!!

  ОГЛЯД
  ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2021 РОКУ

  За оперативними даними впродовж січня-вересня 2021 року до місцевих бюджетів Житомирської області у сукупності надійшло 11094,7 млн грн, у тому числі: доходи загального фонду – 9709,0 млн грн (у т.ч. 3569,1 – трансферти з державного бюджету); доходи спеціального фонд – 1385,7 млн грн (у т.ч.860,3 – трансферти з державного бюджету).

  З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  !!УВАГА!!

  Оцінка
  фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області
  Рейтинг за січень-вересень 2021 року

  Після завершення формування нового адміністративно-територіального устрою України на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом перейшли бюджети 66-ти територіальні громади області. Для аналізу ефективності функціонування громад та рівня їх забезпеченості ресурсами для виконання повноважень місцевого самоврядування необхідним є здійснення систематичного моніторингу фінансово-бюджетних показників їхньої діяльності.

  За підсумками січня-вересня 2021 року проведено оцінку окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад.

  Оцінювання проведено за 6-ма індикаторами:

  1. Доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної громади);
  2. Співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами громади (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках);
  3. Капітальні видатки на 1-го мешканця (співвідношення обсягу капітальних видатків бюджету громади до кількості мешканців відповідної громади);
  4. Рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету громади з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету);
  5. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету громади (відсоткова частка проведених із загального фонду бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями до обсягу видатків загального фонду бюджету без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету громади до інших бюджетів);
  6. Частка місцевих податків і зборів у доходній частині загального фонду бюджету громади (без трансфертів), %.

  З графічною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  04.10.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджета:

  - здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 9 995,0 тис.грн;

  - реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 4003,9 тис.грн;

  - заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти – 4166,2 тис.грн;

  - розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад – 2 084,3 тис.грн;

  - проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 4 141,4 тис.грн;

  - виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 2 000,0 тис.грн;

  - фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 98 877,9 тис.грн;

  - розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 500,0 тис.грн;

  - створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 4 886,8 тис.грн;

  - реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери – 5 900,0 тис.грн.

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  01.10.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджета:

  - освітня субвенція – 153350,8 тис.грн.;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 173,7 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 2 941,7 тис.грн;

  - створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 386,6 тис.грн;

  - реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 3 933,7 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18 748,3 тис.грн.

  01 жовтня 2021 року

  Інформація щодо фактичних надходжень доходів
  загального фонду місцевих бюджетів
  Житомирської області за січень-вересень 2021 року

  За підсумками січня-вересня 2021 року до загального фонду місцевих бюджетів області (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 6139,9 млн грн, що становить 100,6 відсотка до затвердженого плану на звітний період або додаткові надходження склали 38,3 млн грн

  Усіма районними та обласним бюджетом забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації коштів до загального фонду місцевих бюджетів. З 66-ти територіальних громад області планові показники виконали 39 громад.

  У порівнянні з відповідним періодом 2020 року доходи місцевих бюджетів збільшилися на 887,8 млн грн або на 16,9 відсотка.

  Найбільший приріст доходів загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року отримали бюджети:

  Оліївська сільська рада – 141,1%,

  Стриївська сільська рада – 138,4%,

  Вчорайшенська сільська рада – 136,3%,

  Горщиківська сільська рада – 135,5%,

  Гладковицька сільська рада – 135,5%.

  Табличний варіант: Завантажити

  29.09.2021

  29 вересня 2021 року Урядом ухвалено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування».

  Проєктом постанови пропонується доповнити Порядок додатком 2, яким встановлюються частки для зарахування до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2021 року.

  Протягом першого півріччя 2021 року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 143,7 млн грн акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Акцизний податок на пальне отримали 50 бюджетів громад області з 66.

  Більш детально з зазначеним проєктом постанови можна ознайомитися за наведеними нижче посиланнями:

  Проект постанови

  Додаток 1

  Додаток 2

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  28 вересня ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" у сумі 10 009,7 тис.грн.

  27.09.2021

  Онлайн-нарада Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації
  з керівниками фінансових органів області

  24 вересня 2021 року відбулася онлайн-нарада Департаменту фінансів з керівниками фінансових органів області за участю першого заступника голови обласної державної адміністрації Наталії Остапченко.

  Було обговорено ряд важливих питань виконання місцевих бюджетів у 2021 році та формування проєктів бюджетів на 2022 рік. Зокрема, акцентовано увагу на:

  • виконанні планових показників, затверджених місцевими радами на 2021 рік по доходами;
  • забезпеченні потреби в коштах місцевих бюджетів для виплати заробітної плати, розрахунків за енергоносії, інших захищених видатків та недопущенні виникнення простроченої заборгованості по них;
  • організації роботи з метою максимального та ефективного використання коштів субвенцій з державного бюджету.

  Окремо були обговорені питання щодо організації роботи по підготовці проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік.
  В подальшому Департаментом фінансів планується проводити наради онлайн-формату регулярно.

   

  16.09.2021

  Інформаційно-аналітична довідка
  Житомирської області

  Департаментом фінансів підготовлено інформаційно-аналітичну довідку виконання місцевих бюджетів Житомирської області та обласного бюджету за січень-серпень 2021 року.

  З графічною інформацією можна ознайомитись тут (тисни на картинку)

  15.09.2021

  ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
  НА 2022 РІК

  Сьогодні 15.09.2021 Уряд на своєму засіданні схвалив проєкт Державного бюджету України на 2022 рік.

  Прогнозується, що зростання реального ВВП становитиме 3,8%, номінальний обсяг ВВП у 2022 році складе 5368,7 млрд гривень. Доходи державного бюджету на 2022 рік плануються на рівні 1277,7 млрд грн (+14,4% до плану 2021 року зі змінами), видатки – 1465,7 млрд грн (+7,0% до плану 2021 року зі змінами).

  Соціальний напрямок залишається пріоритетом Уряду. Розвиток людського капіталу визначено одним із головних завдань проєкту держбюджету, зокрема планується:

  • фінансування програми медичних гарантій – 157,5 млрд грн (+34 млрд грн відносно показника 2021 року);
  • на підтримку регіональних медичних заходів та закладів – 2,4 млрд грн;
  • на зарплату вчителям (освітня субвенція) – 108,0 млрд грн (+8,4 млрд грн);
  • продовження фінансування проєкту «Нова українська школа» – 1,4 млрд грн;
  • фінансування здорового харчування та пожежної безпеки в школах (понад 3000 об’єктів) – 3,0 млрд грн;
  • на підтримку дітей з особливими освітніми потребами (42 тис. дітей) – 504,0 млн грн;
  • для надання соціальної допомоги (2,9 млн осіб) – 66,6 млрд грн;
  • для надання допомоги ВПО – 3,1 млрд грн;
  • допомога для чорнобильців – 2,8 млрд грн.

  На розвиток регіонів планується спрямувати понад 53 млрд грн, зокрема:

  • на розбудову автомобільних доріг – 23,1 млрд грн;
  • підтримку проєктів регіонального розвитку – 11,2 млрд грн;
  • розвиток спортивної інфраструктури – 650,0 млн грн;
  • для розширення доступу до інтернету в сільській місцевості – 500,0 млн грн;
  • будівництво та укомплектування ЦНАПів (62 ЦНАПи) – 231,0 млн грн;
  • розроблення містобудівної документації для (150 генпланів громад) – 180,0 млн гривень.

  Відповідно до Регламенту Верховної Ради України, наступним етапом є представлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховній Раді на її пленарному засіданні. Це повинно відбутися не пізніше ніж через п’ять днів з дня подання проєкту держбюджету Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

  Презентація проекту Державного бюджету України на 2022 рік

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  13.09.2021 цього року з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджета:

  - освітня субвенція – 151505,4 тис.грн.;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 279,6 тис.грн.

  !!УВАГА!!

  ОГЛЯД
  ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  ЗА СІЧЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2021 РОКУ

  За оперативними даними впродовж січня-серпня 2021 року до місцевих бюджетів Житомирської області у сукупності надійшло 9805,1 млн грн, у тому числі: доходи загального фонду – 8603,2 млн грн (у т.ч. 3125,5 – трансферти з державного бюджету); доходи спеціального фонду – 1201,9 млн грн (у т.ч.749,5 – трансферти з державного бюджету).

  З детальною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  06.09.2021 року Департаменту освіти і науки облдержадміністрації перераховано кошти субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у сумі 13650,2 тис. грн для подальшого використання місцевими бюджетами.

  Зазначені кошти будуть спрямовані за такими напрямками:

  - закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи;

  - закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів;

  - проведення супервізії;

  - підвищення кваліфікації вчителів.

  !!УВАГА!!

  Оцінка
  фінансових показників бюджетів територіальних громад Житомирської області
  Рейтинг за січень-серпень 2021 року

  Після завершення формування нового адміністративно-територіального устрою України на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом перейшли бюджети 66-ти територіальні громади області. Для аналізу ефективності функціонування громад та рівня їх забезпеченості ресурсами для виконання повноважень місцевого самоврядування необхідним є здійснення систематичного моніторингу фінансово-бюджетних показників їхньої діяльності.

  За підсумками січня-серпня 2021 року проведено оцінку окремих показників фінансової (бюджетної) діяльності територіальних громад.

  З графічною інформацією можна ознайомитись за посиланням.

  Надходження субвенцій з державного бюджету

  1 та 2 вересня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам на:

  - створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 386,6 тис.грн;

  - реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 2 240,4 тис.грн.

  - підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 279,6 тис.грн;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 173,7 тис.грн;

  - освітня субвенція – 151 505,5 тис.грн.;

  - здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 11 225,8 тис.грн;

  - проектні,будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 2 858,8 тис.грн;

  - виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 10 699,7 тис.грн;

  - забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 13 650,2 тис.грн;

  - фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 110 776,2 тис.грн;

  - розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 1 254,9 тис.грн;

  - створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 4 886,8 тис.грн; - реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери – 3 250,0 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18 748,3 тис.грн.

  Спроможна школа для кращих результатів

  1 вересня 2021 року Уряд на своєму засіданні розглянув проєкт розпорядження «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» у 2021 році».

  Очікується, що в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» 26 закладів Житомирської області отримають 40,0 млн грн, які будуть спрямовані на формування нового освітнього простору, капітальний ремонт приміщень, формування нового безпечного середовища в шкільних їдальнях.

  01 вересня 2021 року

  Інформація щодо фактичних надходжень доходів
  загального фонду місцевих бюджетів
  Житомирської області за січень-серпень 2021 року

  За підсумками січня-серпня 2021 року до загального фонду місцевих бюджетів області (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 5477,7 млн грн, що становить 101,3 відсотка до затвердженого плану на звітний період або додаткові надходження склали 69,1 млн грн.

  Усіма районними та обласним бюджетом забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації коштів до загального фонду місцевих бюджетів. З 66-ти територіальних громад області планові показники виконали 40 громад.

  У порівнянні з відповідним періодом 2020 року доходи місцевих бюджетів збільшилися на 818,9 млн грн або на 17,6 відсотка.

  Найбільший приріст доходів загального фонду отримали бюджети:

  Оліївська сільська рада – 140,2%,

  Вчорайшенська сільська рада – 139,6%,

  Горщиківська сільська рада – 138,9%,

  Стриївська сільська рада – 137,7%,

  Харитонівська сільська рада – 136,4%.

  Табличний варіант: Завантажити

  УВАГА!!

  ПРОГНОЗ
  ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  НА 2022 – 2024 РОКИ

  Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України головою обласної державної адміністрації Віталієм Бунечком підписано розпорядження про схвалення Прогнозу обласного бюджету на 2022 – 2024 роки. Прогноз містить цілі державної і регіональної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечують головні розпорядники коштів обласного бюджету. Очікується, що реалізація Прогнозу забезпечить підвищення ефективного та результативного використання бюджетних ресурсів, виконання планів діяльності усіма учасниками бюджетного процесу, надання ними якісних соціальних, гуманітарних та інших публічних послуг, реалізацію державних та регіональних програм, сприятиме соціально-економічному розвитку області.

  Даний Прогноз формує загальний вектор бюджетної політики і є концептуальним орієнтиром для складання проєкту обласного бюджету на 2022 рік. Водночас, остаточні показники бюджету наступного року базуватимуться на:

  - показниках, які будуть покладені в основу Державного бюджету;

  - детальних розрахунках обсягів доходів і видатків обласного бюджету (з урахуванням актуальних законодавчих актів);

  - пріоритетах розвитку відповідних галузей, необхідності оптимізації видатків й підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

  З графічною інформацією можна ознайомитись за посиланням

  Місцеві бюджети Житомирської області
  отримали показники базової та реверсної дотації
  на 2022 рік

  За попередніми розрахунками Міністерства фінансів України місцеві бюджети Житомирської області у 2022 році отримають 513,0 млн грн базової дотації та перерахують до державного бюджету 214,7 млн грн реверсної дотації. У 2022 році базову дотацію будуть отримувати 50 бюджетів, а перераховувати до державного бюджету реверсну дотацію – 11 бюджетів, по 6 бюджетах вирівнювання не здійснюється. У порівнянні з 2021 роком обсяг базової дотації збільшився на 33,0 млн грн, реверсної – на 17,6 млн грн.

  З графічною інформацією можна ознайомитись за посиланням

  Надходження субвенцій

  11 серпня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5279,7 тис.грн;

  - освітня субвенція – 72 437,0 тис. грн.

  06.08.2021

  ДІЯ
  ЦИФРОВА ОСВІТА

  Міністерство цифрової трансформації запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», яка наразі доступна в мережі Інтернет за посиланням

  На онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом – освітні серіали. Наразі, на платформі доступний новий онлайн серіал «Як громаді стати цифровою»

  Серіал призначений для публічних службовців, яким не байдужий розвиток ІТ у своїй громаді. Слухачі отримають покрокові інструкції та рекомендації, як побудувати присутність громади в мережі та налагодити робочі процеси онлайн.

  Курс складається з 8 відео з вичерпною інформацією про аспекти цифровізації на рівні територіальної громади. Та допоможе систематизувати знання з цифрової трансформації та сформувати фундамент для подальших дій.

  У результаті проходження навчання учасники отримають сертифікат із зазначенням кредитів обсягом 0,2 ЄКТС.

  Щодо надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області

  Протягом січня-липня 2021 року надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області (без урахування трансфертів) склали 4691,9 млн грн, що на 724,6 млн грн або на 18,3 відсотка більше фактичних надходжень у відповідному періоді 2020 року. Серед регіонів України Житомирська область зайняла за цим показником 20-е місце. За показником приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб область займає 13-е місце, плати за землю – 20-е місце в державі.

  Детальнішу інформацію можна отримати на сайті МФУ за посиланням!

  Надходження субвенцій

  03 серпня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - заходи, спрямовані на боротьбу з COVID - 19 під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти – 1 666,5 тис.грн.;

  - здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 14710,0 тис.грн;

  - проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 1584,5 тис.грн;

  - виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 7514,9 тис.грн;

  - забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 13599,7 тис.грн;

  - фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 98021,4 тис.грн;

  - розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 1238,0 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  02 серпня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 72436,9 тис.грн.;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 173,7 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 279,6 тис.грн;

  - забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 5919,0 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18 748,3 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  02 серпня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 72436,9 тис.грн.;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 173,7 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 279,6 тис.грн;

  - забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 5919,0 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18 748,3 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  12 липня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 63 241,9 тис. грн.;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 279,6 тис. грн;

  - на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 1328,9 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  01 липня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 63241,9 тис.грн.;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 173,7 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 279,6 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18 748,3 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  11 червня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 349 548,9 тис.грн.;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 371,8 тис.грн.

  15.04.2021

  ДІЯ
  ЦИФРОВА ОСВІТА

  Міністерство цифрової трансформації запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта», яка наразі доступна в мережі Інтернет за посиланням

  На онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом – освітні серіали. Наразі, на платформі доступний онлайн-курс «Тренінг для тренерів»

  Освітній серіал для майбутніх тренерів з цифрової освіти. Серіал має формат живих прикладів, як треба проводити та будувати заняття із цифрової грамотності для людей різного віку.

  Після перегляду серіалу ви зможете:

  • уявляти структуру ефективного заняття;
  • мотивувати та надихати студентів;
  • ефективно організувати навчальний процес;
  • дізнатися, як реагувати на типові запитання учнів;
  • знати про змішане навчання;
  • орієнтуватися в платформах із онлайн-курсами;
  • поширювати цифрову грамотність серед населення;
  • долучитися в якості партнера до Дія.Цифрова освіта;
  • навчати інших цифрової грамотності.

  Щодо надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області

  Протягом січня-травня 2021 року надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області (без урахування трансфертів) склали 3272,3 млн грн, що на 495,5 млн грн або на 17,8 відсотка більше фактичних надходжень у відповідному періоді 2020 року. Серед регіонів України Житомирська область зайняла за цим показником 20-е місце. За показником приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб область займає 15-е місце, плати за землю – 14-е місце в державі.

  Детальнішу інформацію можна отримати на сайті МФУ за посиланням!

  Надходження субвенцій

  2 червня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - заходи, спрямовані на боротьбу з COVID - 19 під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти – 3 332,8 тис.грн.;

  - будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 178 266,7 тис.грн;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2 104,4 тис.грн;

  - на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 11720,0 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  1 червня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 349 548,9 тис.грн.;

  - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 173,7 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 371,8 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18 748,3 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  11 травня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 180 935,1 тис.грн.;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 367,3 тис.грн.

  Щодо надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області

  Протягом січня-квітня 2021 року надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області (без урахування трансфертів) склали 2572,7 млн грн, що на 357,7 млн грн або на 16,2 відсотка більше фактичних надходжень у відповідному періоді 2020 року. Серед регіонів України Житомирська область зайняла за цим показником 20-е місце. За показником приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб область займає 11-е місце, плати за землю – 14-е місце в державі.

  Детальнішу інформацію можна отримати на сайті МФУ за посиланням!

  Надходження субвенцій

  06 травня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - заходи, спрямовані на боротьбу з COVID - 19 під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти – 3 332,8 тис.грн.;

  - будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 66 905,3 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  05 травня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 180 935,1 тис.грн.;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 173,7 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 367,3 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18 748,3 тис.грн.

  15.04.2021

  ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС
  ЯК КЛЮЧ ДО ЦИФРОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ

  Для реалізації функцій електронної демократії, забезпечення доступу українців до отримання публічних послуг онлайн, переходу до електронного документообігу, спрощення ведення бізнесу тощо Мінцифри спільно з партнерами запустили освітній серіал про електронний підпис.

  Курс, який складається з 7 серій тривалістю 4-9 хвилин, доступний за посиланням Ви навчитеся використовувати всі можливості е-підпису та отримувати дедалі більше послуг зі свого смартфона чи комп'ютера, зокрема:

  • зможете розібратися, що таке е-підпис та для чого він потрібен;
  • дізнаєтеся, у яких життєвих ситуаціях він може знадобитись;
  • навчитесь з його допомогою підписувати документи;
  • авторизуватись на онлайн-платформах;
  • дізнаєтеся, як безпечно його зберігати.

  Мінцифри прагне, щоб якомога більше українців подивилися серіал про е-підпис та почали ним користуватися, а також дізналися про переваги вебсайту центрального засвідчувального органу

   

  Надходження субвенцій

  12 квітня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 140 478,2 тис.грн.;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 367,4 тис.грн.

  Щодо надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області

  Протягом січня-березня 2021 року надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області (без урахування трансфертів) склали 1885,0 млн грн, що на 177,6 млн грн або на 10,4 відсотка більше фактичних надходжень у відповідному періоді 2020 року. Серед регіонів України Житомирська область зайняла за цим показником 14-е місце. За показником приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб область займає 13-е місце, плати за землю – 15-е місце в державі. Детальнішу інформацію можна отримати на сайті МФУ за посиланням!

  Надходження субвенцій

  01 квітня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 140 478,1 тис.грн.;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 538,3 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 367,3 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18 748,3 тис.грн.

  29.03.2021

  У Департаменті фінансів оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»

  Детальніше з інформацією про конкурс можна ознайомитися за посиланням

  Щодо надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області

  Протягом січня-лютого 2021 року надходження доходів до загального фонду місцевих бюджетів Житомирської області (без урахування трансфертів) склали 1230,7 млн грн, що на 63,4 млн грн або на 5,4 відсотка більше фактичних надходжень у відповідному періоді 2020 року. Серед регіонів України Житомирська область зайняла за цим показником 13-е місце. За показником приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб область займає 15-те місце, плати за землю – 14-е місце в державі. Детальнішу інформацію можна отримати на сайті МФУ за посиланням!

  Надходження субвенцій

  11 березня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 138 639,3 тис.грн.;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 367,2 тис.грн.

  ПУБЛІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
  ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
  ЗА 2020 РІК

  У зв’язку з введенням з 03 березня 2021 року на території Житомирської області червоного рівня епідемічної небезпеки та посиленням контролю за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів з публічним представленням інформації про виконання обласного бюджету за 2020 рік можна ознайомитися на сайті Департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації за за посиланням

  З графічною інформацією "Обласний бюджет за 2020 рік в цифрах" можна ознайомитись за посиланням

  Надходження субвенцій

  02 березня ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 57945,2 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  01 березня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 138 639,2 тис.грн.;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 052,2 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 367,2 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18 748,3 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  12 лютого ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 133 122,5 тис.грн.;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 692,3 тис.грн

  Надходження субвенцій

  02 лютого ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 133 122,5 тис.грн.;

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 052,2 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 041,0 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18 748,3 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  28 січня ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція місцевим бюджетам на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 10082,1 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  05 січня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 114015,2 тис.грн.;

  - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1052,2 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18 748,3 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  17 грудня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам на:

  - виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 806,6 тис.грн;

  - виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 627,4 тис.грн;

  - виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 58,4 тис.грн;

  - здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 7831,8 тис.грн.

  16.12.2020

  Проєкти рішення «Про обласний бюджет Житомирської області на 2021 рік» та Прогнозу обласного бюджету на 2022-2023 роки оприлюднені на офіційному вебсайті Департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації у рубриці Формування обласного бюджету на 2021 рік.

  Зауваження та пропозиції до проєктів у письмовій та електронній формі надсилати на адресу: Департамент фінансів Житомирської облдержадміністрації, майдан ім.С.П.Корольова,1, м. Житомир, 10014; е-mail: post@depfin.zht.gov.ua до 21 грудня 2020 року.

  Надходження субвенцій

  02 грудня ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 103 888,1 тис. грн.

  Надходження субвенцій

  01 грудня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 134 012,3 тис.грн;

  - на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 068,5 тис.грн;

  - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 359,3 тис.грн;

  - на забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 9 067,8 тис.грн.

  Крім цього надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на суму 25 291,0 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  30 листопада ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам на:

  - забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 – 20 366,8 тис.грн;

  - забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19 – 11835,4 тис.грн.

  20.11.2020

  18-19 листопада 2020 року заступник директора Департаменту фінансів Вадим Турський прийняв участь у онлайн-конференції Міністерства фінансів, Міністерства молоді та спорту України та представників проекту ҐОБ щодо результатів ґендерного аналізу бюджетних програм, які фінансуються з бюджетів областей України.

  В рамках наради керівником робочої групи з впровадження ҐОБ в Житомирської області, заступником директора Департаменту фінансів Житомирської ОДА Турським Вадимом було презентовано результати та досягнення отримані в результаті ґендерного аналізу бюджетних програм за 2015-2020 роки.

  Детально з матеріалами вказаної вище презентації можна ознайомитися за посиланням

  Надходження субвенцій

  18 листопада ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція місцевим бюджетам на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я – 1732,2 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  16 листопада ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти НУШ – 9067,8 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  11 листопада ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 122589,7 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 4779,8 тис.грн,

  Надходження субвенцій

  03 листопада ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам на:

  - проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 5348,9 тис. грн;

  - фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 89 416,3 тис. грн.

  Надходження субвенцій

  02 листопада ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 122589,7 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 4779,8 тис.грн.

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1359,0 тис.грн;

  - проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 15107,0 тис. грн.

  Крім цього надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на суму 25 138,7 тис.грн.

  28.10.2020

  27 жовтня 2020 року Департамент фінансів прийняв участь у спільній вебнараді Міністерства фінансів, Міністерства молоді та спорту України та представників проекту ГОБ щодо результатів ґендерного аналізу бюджетних програм, які фінансуються з обласних бюджетів у сфері фізична культура і спорт, молодіжна політика.

  В рамках наради представниками Департаменту фінансів було презентовано результати ґендерного аналізу бюджетної програми «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

  23.10.2020

  ГІД
  З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

  На Порталі «Дія» запущено Гід з державних послуг – офіційне сховище актуальної інформації про всі державні послуги, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

  Гід з державних послуг — це інформаційний онлайн-портал про всі сервіси, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

  Сьогодні на сервісі доступна інформація про 1200 послуг — місце, строки, вартість,  а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів. Інформація постійно оновлюється і невдовзі на портал буде перенесено 100% державних послуг в Україні.

  Послуги розподілено за 17 категоріями залежно від сфери діяльності та 36 життєвими подіями. Придбати нерухомість, змінити місце прописки чи відкрити бізнес — усю необхідну інформацію щодо офіційних реєстрацій та отримання необхідних послуг можна легко знайти на Гіді.

  Гід з державних послуг — це офіційне джерело інформації. Якщо орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування під час надання певної послуги вимагатиме довідку, яку не згадано на Гіді, посилання на Гід є аргументом для громадян — не надавати відповідні документи.

  На Гіді з державних послуг працює зворотний зв’язок. Якщо користувач не знайшов інформацію про послугу чи виявив помилку в наявній інформації, можна скористатись зворотним зв’язком — і послуга обов’язково з'явиться на сервісі. Зворотний зв'язок допомагає покращити сервіс, виявити проблемні напрямки та найбільш популярні послуги.

  Які найпопулярніші державні послуги в Україні?

  • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;
  • Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • Державна реєстрація фізичної особи-підприємця;
  • Реєстрація місця проживання;
  • Реєстрація місця проживання дитини до 14 років;
  • Реєстрація народження.

  Проєкт реалізовано завдяки підтримці проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та за сприяння проєкту SURGe, що фінансується Урядом Канади.

   

  Надходження субвенцій

  19 жовтня ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція місцевим бюджетам на:

  - забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 – 8 555,2 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  12 жовтня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 122589,7 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 6 573,4 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  02 жовтня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 4117,4 тис. грн;

  - проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 4011,7 тис. грн;

  - здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 21052,9 тис. грн;

  - створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти – 1897,0 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  01 жовтня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 122589,7 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 2986,2 тис.грн.

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1359,0 тис.грн;

  - проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 54304,8 тис. грн.

  Крім цього надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на суму 25 138,7 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  25 вересня ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками – 1901,8 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  11 вересня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 129503,5 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 238,4 тис.грн.;

  - проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 12882,1 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  02 вересня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 2 000,0 тис. грн;

  - забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 7 654,5 тис. грн;

  - проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 2 674,5 тис. грн;

  - створення приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах – 28 000,0 тис. грн;

  - фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 89 244,7 тис. грн.

  02.09.2020

  01 вересня 2020 року Департамент фінансів прийняв участь у спільній вебнараді Міністерства фінансів та обласних фінансових органів з питань обговорення проекту державного бюджету України на 2021 рік в частині взаємовідносин державного та місцевих бюджетів.

  Ключовими питаннями вебнаради стали: особливості міжбюджетних відносин на новій адміністративно-територіальній основі, розподіл міжбюджетних трансфертів та зміни до бюджетного законодавства.

  Надходження субвенцій

  01 вересня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 115675,9 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 238,4 тис.грн.

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1359,0 тис.грн.

  Крім цього надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на суму 25 138,7 тис.грн.

  27.08.2020

  26-27 серпня ц.р. за участі представників Міністерства фінансів України (Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, галузевих департаментів) та представників робочих груп з ҐОБ в областях та м.Києві відбулася web-нарада щодо результатів ґендерних аналізів програм, які фінансуються з місцевих бюджетів

  Детально з матеріалами наради можна ознайомитися за посиланням

  11.08.2020

  Робочою групою з гендерно-орієнтованого бюджетування Житомирської області було проведено аналіз програми "Навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл".

  Детально з результатами роботи групи можна ознайомитися за посиланням

  Надходження субвенцій

  11 серпня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 58 551,8 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 238,4 тис.грн;

  - фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 16 027,4 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  06 серпня ц. р. з державного бюджету надійшла субвенції місцевим бюджетам на створення приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах – 28000,0 тис. грн.

  Надходження субвенцій

  04 серпня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам на:

  - реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 6000,0 тис. грн;

  - забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 8432,9 тис. грн;

  - проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 1337,2 тис. грн;

  - придбання ангіографічного обладнання – 11538,5 тис. грн; -здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 20336,6 тис. грн;

  - фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 68074,0 тис. грн.

  -здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 20336,6 тис. грн.

  Надходження субвенцій

  03 серпня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 58551,7 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 238,4 тис.грн,

  - надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4461,9 тис.грн.

  Крім цього надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на суму 25 138,7 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  27 липня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на:

  - виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 23770,9 тис.грн.;

  - виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 1898,4 тис.грн.;

  - виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов – 728,1 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  21 липня ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 7826,4 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  13 липня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам на:

  - освітня субвенція – 49983,5 тис.грн;

  - підтримка окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 5 238,4 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  7 липня ц. р. надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 12934,2 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  6 липня ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 5348,8 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  2 липня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам на:

  - реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 6000,0 тис.грн;

  - забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 8323,3 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  19 червня ц. р. з державного бюджету надійшла базова дотація на суму 11 590,1 тис.грн та субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 14 681,0 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  11 червня ц. р. з державного бюджету надійшла освітня субвенція на суму 277 051,1 тис.грн та субвенція на підтримку закладів охорони здоров'я на суму 5 238,4 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  10 червня ц. р. з державного бюджету надійшла базова дотація на суму 11 590,1 тис.грн та субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 19 878,4 тис.грн.

  Надходження субвенцій

  02 червня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 60045,1 тис.грн;

  - на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 6000,0 тис.грн;

  - на забезпечення якісної, сучасної, та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 6162,0 тис.грн.

  01.04.2020

  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ:
  ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

  В Україні за підтримки Європейського Союзу реалізується проєкт технічної допомоги "ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів". Бенефіціаром проєкту LOGICA виступає Міністерство фінансів України.

  Експертами проєкту LOGICA підготовлено Практичний посібник для розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів «Внутрішній аудит: від теорії до практики»

  У Посібнику надано актуалізовану інформацію про:
  - внутрішній аудит у публічному секторі, який є невід'ємною складовою реформи з децентралізації влади;
  - міжнародні стандарти з внутрішнього аудиту та принципи щодо його організації і функціонування;
  - вітчизняну нормативно-правову базу, яка регулює питання запровадження та функціонування внутрішнього аудиту;
  - найкращий міжнародний досвід у розбудові внутрішнього аудиту на законодавчому рівні та практики його впровадження на місцевому рівні.

  Детально зі змістом посібника можна ознайомитися за посиланням

  13.03.2020

  ПУБЛІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
  ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
  ЗА 2019 РІК

  Запрошуємо взяти участь у публічному представленні директором Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації Леонідом Мінічем інформації про виконання обласного бюджету за 2019 рік.

  Захід відбудеться 17 березня 2020 року о 15 годині у прес-центрі Житомирської облдержадміністрації та Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 1.

  З інформацією про виконання обласного бюджету за 2019 рік можна ознайомитись за посиланням

  Надходження субвенцій

  11 березня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 113 710,1 тис.грн.;

  - медична субвенція – 78 437,3 тис.грн.;

  - на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 12 638,0 тис. грн.

  06.03.2020

   

  Шановні, дорогі, прекрасні, милі жінки!

  Прийміть сердечні вітання нагоди чудового весняного
  свята 8 Березня! Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ мир, злагоду, добро і любов. Бажаю Вам  завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і любов'ю. Нехай Вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні, не оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог, достатку і злагоди Вам та Вашим родинам!

  Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

  Леонід МІНІЧ

  1 2 3 4 5

  Надходження субвенцій

  03 березня ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція місцевим бюджетам:

  - на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 83 395,8 тис. грн.

  Надходження субвенцій

  02 березня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 108 617,0 тис.грн.;

  - медична субвенція – 78 437,3 тис.грн.;

  - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1389,8 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 25 138,7 тис.грн.

  26.02.2020

  Колегія Департаменту фінансів

  26 лютого 2020 року відбулося розширене засідання колегії Департаменту фінансів за участю голови обласної ради Ширми В. В., заступника голови обласної державної адміністрації Остапченко Н.В., начальників фінансових органів області, представників ОТГ, керівників структурних підрозділів Департаменту фінансів.

  На колегії були підведені підсумки роботи фінансових органів області по виконанню місцевих бюджетів за 2019 рік та визначені основні завдання по забезпеченню виконання бюджетів у 2020 році. Під час колегії кращі фінансисти області отримали Грамоти обласної ради та обласної державної адміністрації.

  1 2 3 4 5 5 5 5 5

  21.02.2020

  Обласний бюджет за 2019 рік в цифрах

  Надходження субвенцій

  12 лютого ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 107221,6 тис.грн.;

  - медична субвенція – 78 436,9 тис.грн.;

  Надходження субвенцій

  05 лютого ц. р. з державного бюджету надійшла субвенція місцевим бюджетам:

  - на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 73 853,9 тис. грн.

  23.01.2020

  У Департаменті фінансів оголошено конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу виконання зведеного бюджету та міжбюджетних відносин .

  Детальніше з інформацією про конкурс можна ознайомитися за посиланням

  20.01.2020

  На виконання статей 111 та 115 Бюджетного кодексу України протягом січня 2020 року Департаментом фінансів облдержадміністрації проводиться експертиза рішень місцевих бюджетів області на 2020 рік (районних, міських, ОТГ).

  Надходження субвенцій

  11 січня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 91369,7 тис.грн.;

  - медична субвенція – 78 436,9 тис.грн.;

  - на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 82743,9 тис. грн.

  Надходження субвенцій

  03 січня ц. р. з державного бюджету надійшли субвенції місцевим бюджетам:

  - освітня субвенція – 91369,7 тис.грн.;

  - медична субвенція – 78 436,9 тис.грн.;

  - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1389,8 тис.грн.

  Крім того, надійшла додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 25 138,7 тис.грн.


  © Департамент фінансів Житомирської ОДА 2012-2023

  Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license,якщо не вказано інше.