Департамент фінансів
Житомирської облдержадміністрації

Майдан ім. С.П. Корольова,1, 10014, тел. (0412) 42-22-92
E-mail: post@depfin.zht.gov.ua, код ЄДРПОУ 02313476
Дата

Публічна інформація та інформація у формі відкритих даних

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та для забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, в департаменті призначено відповідальну особу з питань доступу до публічної інформації - начальника відділу організаційної роботи та господарського забезпечення Барабашука А.Ф. (тел.46-47-54).

Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Для отримання публічної інформації, розпорядником якої є департамент фінансів, необхідно подати відповідний запит на інформацію:

поштою – на адресу: Департамент фінансів Житомирської облдержадміністрації, майдан ім. С.П.Корольова, 1, к. 523, 10014 (на конверті вказати: «Інформаційний запит»);

телефоном - за номером (0412) 42-22-92,

електронною поштою - за адресою: post@depfin.zht.gov.ua.

Письмовий запит подається в довільній формі.
Запит на інформацію має містити:
         ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
         підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка надається в каб. № 523 або яка розміщена на офіційному веб-сайті департаменту фінансів.

Запит на інформацію може бути подано особисто до департаменту фінансів (каб. № 523) в робочий час з 9 год.  до 18 год. 15 хв. (обідня перерва з 13 год. до 14 год.).

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

Перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних

Порядок складання, подання, опрацювання запитів на публічну інформацію, що надходять до департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, та надання відповідей на них
Форма запиту на публічну інформацію
Перелік відомостей, які містять службову інформацію, що утворюється або знаходиться у володінні, користуванні чи розпорядженні департаменту фінансів обласної державної адміністрації
Наказ від 31.05.2018 № 60 "Про призначення відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації"
Наказ від 12.04.2018 № 52 "Про встановлення режиму роботи працівників департаменту фінансів"
Звіт про надходження запитів на інформацію 2021
Звіт про надходження запитів на інформацію 2020
Положення про департамент фінансів Житомирської обласної державної адміністрації
Регламент роботи департаменту фінансів
Склад колегії департаменту фінансів
Структура департаменту фінансів
Довідник телефонів департаменту фінансів Житомирської ОДА

Система обліку та види інформації, що зберігає розпорядник

Перелік видів публічної інформації, які знаходяться у володінні Департаменту фінансів та система їх обліку

№ з/п Види інформації Система обліку інформації
1 Накази директора Департаменту з основної діяльності Журнал реєстрації наказів директора Департаменту з основної діяльності
2 Протоколи оперативних нарад, комісій, робочих груп, зборів Департаменту фінансів Журнал реєстрації протокольних доручень за підсумками оперативних нарад,зборів Департаменту
3 Вхідна кореспонденція Система електронного документообігу
4 Вихідна кореспонденція Система електронного документообігу
5 Запити на публічну інформацію Журнал реєстрації запитів на публічну інформацію
6 Звернення,скарги фізичних та юридичних осіб Журнал реєстрації звернень,скарг  фізичних та юридичних осіб

© Департамент фінансів Житомирської ОДА 2012-2021

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license,якщо не вказано інше.